Vítejte na stránkách o dálniční a silniční síti

1. ledna 2019

Dnes byly aktualizovány stránky v souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2019 a provedena aktualizace stránek. Zároveň byla přidána nová stránka o silnicích I/4 a I/36 a přidaný nové stavby u některých dálnic a silnic. Dále byla aktualizována slovenská sekce.

8. srpna 2017

Dnes byly aktualizovány stránky.

1. ledna 2017

Dnes byly aktualizovány stránky v souladu se schváleným rozpočtem SFDI a provedena drobná aktualizace.

21. prosince 2015

Dnes byly aktualizovány stránky v souladu s tzv. Novou koncepcí pojetí dálniční sítě.

8. února 2015

Byly aktualizovány jednotlivé stavby o částky vyčleněné v rozpočtu SFDI na rok 2015.

1. července 2014

Dnes byla slavnostně uvedena nejdelší letošní stavba, a to na silnici I/35 Bílý Kostel n. N. - Hrádek n, N. délky 7,636 km, která byla postavena jako dvoupruh v kategorii S 11,5/80 nákladem 2,25 miliardy Kč. Jedná se o poslední úsek souboru staveb státní hranice - Liberec.
Byla přidána stánka o silnici I/43 Brno - Svitavy - Králíky - státní hranice.

23. února 2014

V Technickém muzeu v Brně se 3. března 2014 uskuteční vernisáž výstavy Nedokončená dálnice Vratislav - Brno - Vídeň, jejíž autorem je pan Tomáš Janda. Více zde a zde.

25. ledna 2014

Dnes byly aktualizovány vyčleněné částky na přípravu a výstavbu jednotlivých staveb dle schváleného rozpočtu SFDI.

20. srpna 2013

31. srpna se uskuteční tradiční pochod po rozestavěném tělese tzv. německé dálnice Vratislav - Brno - Vídeň, tj. po plánované trase R43. I tentokrát se pochodu účastní největší znalec její historie pan Tomáš Janda. Více informací v letáku.

8. srpna byla předána do provozu stavba silnice I/13 Stráž n. N. - Krásná Studánka.

30. června 2013

30. června byl na stavbě rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek-Místek zprovozněn chybějící levý jízdní pás v úseku tunel Lysůvky - KÚ délky 0,9 km.

28. června 2013

Dnes, ve čtvrtek proběhlo slavnostní otevření letos nejvýznamnější dálniční stavby. Nový úsek dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí je dlouhý 25 km a výrazně odlehčil několika obcím a městům na trase původní silnice I/3. Do provozu bude stavba předána v pátek 29. června 2013.

8. června 2013

10. června 2013 bude zahájen další úsek modernizace D1, a to úsek 09 Loket - Hořice. Stavební práce budou zahájeny na provizorním rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m v km 65,580 - 72,440.
Byla přidána stavba na silnici I/38 a aktualizována stránka o silnici I/11.

3. června 2013

28. června 2013 proběhne zprovoznění jediného letošního dálničního úseku dálnice D3 Tábor - Veselí. Tento 25 km dlouhý úsek byl budován od září 2008.
V souvislosti se v dubnu zahájenou Modernizace D1 byla přidána stránka zabývající se jednak modernizací, tak i běžnými opravami na dálnici D1.
Kromě jiného byly aktualizovány stránky dálnic D3, D11, rychlostních silnic R35, R49 - podrobněji a R56 a silnic I/9, I/11, I/26, I/34 - podrobněji, I/41, I/44 a ve Slovenské sekci dálnice D1 a D2 a rychlostní silnice R1 a R2.

13. prosince 2012

Dnes byla zprovozněna stavba rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek-Místek. Při této příležitosti proběhla menší aktualizace stránek, námátkou stránky dálnic D1, D3, D8, rychlostních silnic R4, R6, R35, R48 a R56 a silnic I/11, I/33, I/37, I/38 a I/50.

24. srpna 2012

1. září se uskuteční dálkový pochod po tělese rozestavěné tzv. německé dálnice A88. V trase Boskovice - Chrudichromy - Mladkov se uskuteční vycházka i s odborným výkladem pana T. Jandy. Více informací v letáku k pochodu.

17. dubna 2012

Dnes byla uvedena stavba rychlostní silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov, která byla poslední z úseku Karlovy Vary - státní hranice. Od roku 1993 byl stavěn 50 km dlouhý úsek rychlostní silnice, z toho je 6 km v polovičním profilu, který nahradil starou a kapacitně nevyhovující silnici I/6. Tím se uzavírá jedna etapa budování rychlostní silnice R6.
Rovněž byly aktualizovány stránky o příslušné vyčleněné částky na výstavbu dle aktuálního schváleného rozpočtu SFDI.

14. ledna 2012

Dnes byly aktualizovány stránky o dálnicích D3, D8 a D11, rychlostních silnicích R7, R48 a R55, silnicích I. třídy I/11, I/13, I/26, I/27, I/37 a I/58, dále o Velkém měststkém okruhu v Brně I/42 a slovenská dálnice D1.

24. října 2011

Dnes byly aktualizovány stránky dálnic D1, D3, D8 a D11, rychlostních silnic R1, R4, R6, R7, R35, R48,R52, R55, R56, silnic I. třídy I/9, I/11, I/13,I/21, I/37, I/38, I/57 I/58 a další.

11. července 2011

Dnes byl slavnostně otevřen 7 km dlouhý úsek dálnice D1 Hulín - Řikovice. Dálnice D1 se tak prodloužila na úcelený úsek 272 km. Dalšího pokračování dálnice D1 se dočkáme příští rok, kdy se bude otevírat přihraniční úsek Bohumín - Polsko.

3. února 2011

Byly aktualizovány stránky o dálnici D3, rychlostních silnic R1, R6, R35, R43, R48, R49, R55 a R56, a silnicích I. třídy I/37, I/38, I/57.

26. ledna 2011

Byly aktualizovány stránky o částky vyčleněné na letošní rok dle rozpočtu SFDI.

3. prosince 2010

Dnes byl slavnostně uveden 18,5 km dlouhý úsek D1 Kroměříž-východ - Hulín a R55 Hulín - Otrokovice , díky kterému je napoeno krajské město Zlín na páteřní síť.
V Ostravě byla uvedena do provozu stavba silnice "I/56 Prodloužená Místecká, I. stavba" délky 1,3 km.

23. listopadu 2010

Přidány nedělní fotky ze stavby "D1 0135 Kroměříž-východ - Říkovice", rychlostní silnice "R55 Hulín - Hulín-východ (součást stavby D1 0135)" a rychlostní silnice "R55 5503 Hulín - Skalka".

8. listopadu 2010

Přesně před 30 lety krátce po 11. hodině přestřhl předseda vlády ČSR Lubomír Štrougal pásku a uvedl tak do provozu celou dálnici Praha - Brno - Bratislava. Tato 317 km dlouhá trasa byla postavena v rekordním čase během třinácti let. Na svou dobu byla velice moderní. Tímto dnem byla ukončena první etapa budování dálniční sítě v Československu.
Dnes byly přidány fotky ze stavby silnice "I/9 MÚK Sosnová" a "I/35 Bílý Kostel - Hrádek n. N."

13. října 2010

Pondělní fotky ze stavby "D1 0135 Kroměříž-východ - Říkovice"

20. září 2010

Dnes byla zprovozněna jižní část Pražského okruhu. Tento významný úsek propojil dálnici D1 s dálnicí D5 a zároveň ovlivnil dopravu v celé Praze. Na tomto úseku je celá řada náročných objektů, tunely Lochkov a Slivenec, rozsáhlé křižovatky Modletice a Zbraslav a další jedinečné objekty.

12. září 2010

Dnes byla zprovozněna rekonstruovaná část Pražského okruhu 515 Slivenec - Třebonice délky 7,3, resp. 6,7 km. Byla provedena kompletní rekonstrukce povrchu a jeho výměna za cementobetonový kryt.
V pátek, resp. ve čtvrtek byla vydána dvě dílčí stavební povolení na stavbu dálnice D3 Tábor - Veselí n. L..

26. srpna 2010

Sobotní fotky ze staveb dálnice "D1 0135 Kroměříž-východ - Říkovice" a "D1 4705 Bělotín - Hladké Životice", a rychlostní silnice "R55 Hulín - Hulín-východ (součást stavby D1 0135)" a rychlostní silnice "R55 5503 Hulín - Skalka".

26. července 2010

Čvrteční fotky ze staveb dálnice "D1 0135 Kroměříž-východ - Říkovice", a rychlostní silnice "R55 Hulín - Hulín-východ (součást stavby D1 0135)" a rychlostní silnice "R55 5503 Hulín - Skalka".

6. června 2010

Přidány fotky z uzavírky na dálnici D1 v km 134,3 - 136,9, kde zapadly nákladní auta při vedení provozu po jedné polovině ve 2+2 pruzích.

18. května 2010

Přidány fotky z uzavírek na dálnici D1 v km 134,3 - 136,9 a 146,1 - 147,4, kde je provoz veden po jedné polovině ve 2+2 pruzích.

15. května 2010

V pátek 14. května 2010 byla zahájena stavba další části rychlostní silnice "R6 Lubenec - Bošov".

8. května 2010

Přidány fotky z rozestavěného úseku rychlostní silnice R55 5503 Hulín - Skalka".

6. května 2010

3. května rozkladová komise zamítla rozklad proti stavebnímu povolení na stavbu dálnice "D1 0136, připojení 0135 na I/55", jedná se o připojení stavby 0135 pomocí budoucí větve na silnici I/55.
Rovněž byly zamítnuty rozklady proti stavebnímu povolení na stavbu rychlostní silnice "R49 4901 Hulín - Fryšták, km 5,4 - 10,9".

27. dubna 2010

Dnes byla slavnostně zahájena stavba úseku rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice. Jedná se o výstavbu 15,835 km dlouhého úseku v kategorii R 25,5/100 s 4 MÚK, 9 mosty na trase, 6 nadjezdy a dalšími stavebními objekty. Náklady na stavbu jsou plánovány na 6,1 miliardy Kč (dle rozpočtu SFDI). Dílo by mělo být dokončeno března 2013.

30. března 2010

Nedělní fotky ze staveb dálnice "D1 0135 Kroměříž-východ - Říkovice" a rychlostní silnice "R55 5503 Hulín - Skalka".

22. března 2010

Dnes bylo zveřejněno Oznámení pokračování stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice "R49 4901 část Přivaděč Holešov", byl odstraněn nedostatek v žádosti o stavební povolení. Účastníci mohou své námitky uplatnit do 23. dubna 2010.
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k procesu posuzování vlivů na životní prostředí na stavbu dálnice "D1 Mirošovice - Kývalka, rozšíření".

22. března 2010

Dnes bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice "R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády", ústní projednání se uskuteční 22. dubna 2010 v 10:00 na OÚ Opatovice.
Do fotogalerie byly přidány letecké fotky Moravské křižovatky a okolí na dálnici D1.

18. března 2010

Včera bylo přerušeno do 31. ledna 2011 stavební řízení na stavbu dálnice "D1 0137 Přerov - Lipník.

15. března 2010

Dnes bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D8 0805F Tunel Radějčín" na hlavní trasu km 59,660 - 60,460, dálniční most, dešťovou kanalizaci a SOS systém na dané části, ale ještě nenabylo právní moci.
Byla aktualizována stránka o rychlostní silnici R35 a o silnicích I/12 a I/38 a další drobné aktualizace.

2. března 2010

Dnes bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D3 0307 Tábor - Soběslav, část km 91,270 - 95,420", ale ještě nenabylo právní moci.
Rovněž dnes bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na další část stavby dálnice "D8 0805A Lovosice - Řehlovice, část km 62,300 - 62,700 a 63,000 - 64,350 ", ústní projednání se uskuteční 1. dubna v 10:00 na OÚ Řehlovice. Součástí stavební řízení je mimojiné MÚK Řehlovice bez větve 5 a 2 dálniční mosty.

2. března 2010

Dnes v 10:00 začne tolik potřebná rekonstukce Pražského okruhu, stavby "R1 515 Slivenec - Třebonice". V 1. etapě, která potrvá do 15. června bude provedena generální rekonstrukce levé poloviny vozovky. Nově bude položena cementobenová vozovka místo stávající dožilé asfaltobetonové vozovky.
V 2. etapě od 16. června do 31. srpna bude provoz převeden na již opravenou vozovku a proběhne oprava pravé poloviny vozovky. Po skončení rekonstrukce můžeme očekávat kvalitní cementobetonový povrch, kvalitní dopravní značení a zvýšení jízdního komfortu.

1. března 2010

Během 14 dnů bylo dneska zveřejněno další Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice R7, tentokrát "R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice", 1. dubna 2010 v 10:00 na ŘSD Správa Chomutov, součástí stavebního řízení je hlavní trasa, obě MÚK Spořice a další stavební objekty.

22. února 2010

Dnes bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice "R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice, část km 9,444 - 12,500", 23. března 2010 v 10:00 na ŘSD Správa Chomutov, součástí stavebního řízení je hlavní trasa, MÚK Spořice, dopravní značení, odvodnění a SOS systém.

21. února 2010

Byly přidány listopadové fotky ze stavby dálnice D47 4709.2 Bohumín - st. hranice, únorové fotky ze stavby na I/42 VMO v Brně a zasněžené fotky ze stavby I/56 Prodloužená Místecká.

16. února 2010

Dnes byla aktualizována stránka o rychlostní silnici R55 Olomouc - Břeclav.
Včera bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D3 0307C Most přes Černovický potok", nenabylo ještě právní moci a zahájeno další stavební řízení na stavbu dálnice "D3 0307A Tábor - Soběslav, část km 80,6 - 86,1", ústní projednání se uskuteční 18. března 2010 v 10:00 na MěÚ Planá n. L., součástí stavebního řízení je mimojiné MÚK Planá, 6 mostních obejektů, protihlukové stěny a SOS systém.

5. února 2010

Dnes byly aktualizovány stavby o vyčleněné prostředky na letošní rok podle schváleného rozpočtu SFDI. Dále byla provedena řada dílčí aktualizací některých stránek.
Z významných událostí poslední doby můžeme jmenovat, např. pondělní částečné proražení tunelu Dobrovského, dnešní vydáné stavební povolení na stavbu rychlostní silnice "R56 Frýdek-Místek, připojení na R48", stavební řízení na stavby dálnice "D1 0137 Přerov - Lipník", "D3 0307 Tábor - Soběslav" a "D8 0805F Tunel Radějčín" nebo rychlostních silnic R4 a R49, dále souhlasné stanovisko k procesu EIA na přestavbu MÚK Brno-centrum" a zveřejněný posudek na stavbu rychlostní silnice "R43 Kuřim - Svitávka".

2. prosince 2009

Dnes byla zahájena stavba rychlostní silnice "R48 Rychaltice - Frýdek-Místek". Jedná se o 7,054 km dlouhou stavbu s křižovatkou Rychaltice, 8 mosty na trase a hloubeným tunelem Lysůvky. Po dokončení této stavby bude možné jet po čtyřpruhu z Bělotína až do Frýdku-Místku.

27. listopadu 2009

Dnes byla zprovozněna stavba rychlostní silnice "R35 Sedlice - Opatovice", jejiž součástí byl i 4,1 km dlouhý úsek silnice "I/37 Opatovice - Hrobice". Touto stavbou získaly Pardubice komfortní napojení na dálniční síť.
Dalšího pokračování se dočkáme nejdříve příští rok, kdy by měla být zahájena stavba "R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády".

26. listopadu 2009

Dnes Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí pro stavbu rychlostní silnice "R49 4902.1 MÚK Fryšták" s doporučenou variantou realizace přivaděče Zlín v polovičním profilu S 11,5 s rezervou na čtyřpruh.

25. listopadu 2009

Dnes jsme se dočkali propojení Prahy, Brna a Ostravy čtyřpruhem. Byly uvedeny do provozu poslední dvě stavby, které scházely k napojení Ostravy na zbytek dálniční sítě. Zprovozněna byla stavba dálnice "D1 4705-6 Bělotín - Hladké Životice - Bílovec". V polovičním profilu byl otevřen 18 km úsek Bělotín - Hladké Životice, ale v uspořádání umožňující jízdu ve 2+2 pruzích po pravé polovině.

18. listopadu 2009

Dnes byla zprovozněna stavba rychlostní silnice "R7 Sulec - obchvat", jedná se o 2,520 km dlouhou čtyřpruhovou silnici kategorie R 25,5/100, která je jedním z posledních chybějících obchvatů na tahu z Prahy do Chomutova.
Byly aktualizovány některé stránky.

6. listopadu 2009

Dnes byla zprovozněna stavba silnice "I/13 Komořany - Most", jedná se o 1,7 km dlouhou čtyřpruhovou silnici, která je jedním z posledních na čtyřpruhu mezi Chomutovem a Mostem.

5. listopadu 2009

Dnes byla zprovozněna stavby rychlostní silnice "R6 Tisová - Kamenný Dvůr". Byla zprovozněna pouze levá polovina pro směr Cheb - Karlovy Vary. Uvedení pravé polovinu do provozu se předpokládá v červnu 2010.

2. listopadu 2009

Dnes byly aktualizovány stránky o dálnici D3 Praha - České Budějovice - st. hranice" a o rychlostní silnici "R35 Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník".

19. října 2009

Byly přidány fotky ze stavby úseku rychlostní silnice R48 Příbor (součást stavby I/58 Příbor-obchvat)" a ze stavby silnice "I/56 Prodloužená Místecká I. a II. stavba ze 1. října 2009 a z 3. července 2009.

2. října 2009

Dnes byl slavnostně uveden do provozu úsek rychlostní silnice "R7 Bítozeves - MÚK Vysočany", který jednak odstranil nevyhovující křížení silnic I/7 a I/27, ale tvoří i další pokračování výstavby R7 po 20 letech. Jedná se o 6,3 km dlouhý čtyřpruhový úsek, který byl jako první zprovozněn v nové kategorii R 25,5. Celkové náklady na tento úsek 948 milionů Kč.
1. října 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA na úsek rychlostní silnice R35 Ostrov - Staré Město", který tvoří stěžejní úsek při výstavbě severního kapacitního spojení Prahy s Moravou.
Rovněž byly přidány fotky ze staveb dálnice D1 0135 Kroměříž-východ - Říkovice, rychlostní silnice R55 5503 Hulín - Skalka a do třetice ze přeložky silnice Výstavba I/35 Bílý Kostel n. N. - Hrádek n. N..

16. září 2009

Dnes byla slavnostně uvedena do provozu stavba dálnice "D1 0134.1 Mořice - Kojetín, 2. stavba", která propojila chybějící úsek mezi Prahou a Kroměříži. Zároveň chybějící úsek zlepšil napojení Zlínské aglomerace na dálniční síť. Jedná se o 6.625 km dlouhý čtyřpruhový úsek s oboustrannou odpočívkou, která zatím nebude uvedena do provozu. Celkové náklady na tuto stavbu činily 3,025 miliardy Kč.
Rovněž byly přidány fotky z tohoto nového úseku.

15. září 2009

15. září bylo vydáno stavební povolení na stavbu rychlostní silnice "R35 Sedlice - Opatovice, km -0,080 - 0,641", ale ještě nenabylo právní moci.
11. září bylo vydáno stavební povolení na stavbu rychlostní silnice "R6 Nové Sedlo - Sokolov", ale ještě nenabylo právní moci.

4. září 2009

Včera byl zamítnut rozklad proti stavebnímu povolení na stavbu dálnice "D8 0805 F Tunel Radějčín", na část hlavní trasu km 59,380 - 59,660, tunel Radějčín km 59,040 - 59,380 (Ústecký portál, hloubená část Ústeckého portálu, ražená část) a zařízení staveniště.

5. srpna 2009

Dnes byl zvěřejněn posudek EIA na stavbu rychlostní silnice "R49 4902.1 MÚK Fryšták", v navrženém stanovisku byla doporučena realizace varianty přivaděče jako dvoupruh kategorie S 11,5/80 s rezervou na čtyřpruh.
29. července byla zveřejněna dokumentace EIA na úsek rychlostní silnice "R49 4902.2-5 Fryšták - st. hranice", která obsahuje celou řadu změn a variantv trasování oproti Oznámení EIA. Popis variant přidám později.
Dnes bylo rovněž zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice "R35 Sedlice - Opatovice, km -0,080 - 0,641", jedná se o úsek mezi D11 a II/333 který sloužíval k provizornímu propojení. Ústní projednání se uskuteční 8. září 2009 v 10:00 na OÚ Libišany.
V pátek 31. července zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice "R6 Nové Sedlo - Sokolov", ústní projednání se uskuteční 3. září 2009 v 10:00 na ŘSD Správa Karlovy Vary.

29. července 2009

Dnes bylo zvěřejněno zamítnutí rozkladu na stavbu dálnice "D8 0805 A Lovosice - Řehlovice, hlavní trasa v km 48,276 - 53,218". Jedná se o další dílčí stavební povolení na hlavní trasu, předmětem jsou i dvě MÚK (Lovosice a Bílinka), 3 mosty, nadjezd, kanalizaci a SOS systém. V současné době jsou na části ZÚ - tunel Prackovice (včetně) a km 61,1 - 62,3 vydané pravomocné stavební povolení.
Stránky byly aktualizovány o aktuální přidělené finanční prostředky na letošní rok. Nejvíce prostředků bylo vyčleněno na stavby dálnice D1 4705-6 Bělotín - Hl. Životice - Bílovec a na Silniční okruh kolem Prahy 512-4 D1 - Jesenice - Lahovice - Slivenec, rovněž na rekonstrukci stavby 515 Slivenec - Třebonice bylo vyčleněno 250 milionů Kč.

22. června 2009

Dnes byla slavnostně otevřena stavba silnice "I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba", jedná se o 2,640 km dlouhou stavbu ve čtyřpruhové kategorii S 22,5/80 s 2 MÚK. Náklady na stavbu činily 1,39 miliardy Kč.

10. června 2009

18. června 2009 se uskuteční slavnostní proražení levého tunelového tubusu Prackovice na stavbě dálnice "D8 0805 Lovosice - Řehlovice".
Finanční prostředky vyčleněné na letošní rok byly aktualizovány podle posledních dvou usnesení dozorčí rady SFDI.

9. června 2009

Dnes bylo vydáno stavební povolení na stavbu rychlostní silnice "R48 Rychaltice - Frýdek-Místek, část 2", tedy na hlavní trasu, tunel a protihlukové stěny, ale ještě nenabylo právní moci.

1. června 2009

Dnes bylo zvěřejněno Oznámení o podáných rozkladech na stavbu dálnice "D8 0805 F Tunel Radějčín", na část hlavní trasu km 59,380 - 59,660, tunel Radějčín km 59,040 - 59,380 (Ústecký portál, hloubená část Ústeckého portálu, ražená část) a zařízení staveniště. Účastníci řízení se k námitkám mohou vyjádřit do 23. června 2009.
Dnes byly rovněž přidány fotky ze stavby dálnice na "D1 0134.1 Mořice - Kojetín II. etapa" a ze zprovněné části dálnice "D1 Kojetín - Kroměříž".
V pátek 28. května 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu dálnice "0136 Říkovice - Přerov, část MÚK Říkovice - připojení stavby 0135 na I/55", ústní projednání se uskuteční 23. června 2009 ve 14:00 na TDS Přerov.

26. května 2009

Dnes byly zveřejněny soutěže na "SOKP 515 Slivenec - Třebonice, oprava", "R35 Sedlice - Opatovice, dostavbu estakády", "I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17" a "I/50 Nesovice, křižovatka" se soutěžní lhůtou do 24. června 2009.

20. května 2009

Dnes bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu dálnice "D3 0308A SOběslav - Veselí nad Lužnicí, část km 99,500 - 104,135", ústní projednání se uskuteční 23. června 2009 v 10:30 na MÚ Veselí n. Luž.

18. května 2009

Dnes bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu dálnice "D3 0308B Most Lužnice", ústní projednání se uskuteční 18. června 2009 v 10:30 na MÚ Veselí n. Luž.
Byly aktualizovány stránky o silnicích I/13, I/42 a I/46 a rychlostní silnice R6.

13. května 2009

Dnes byly vyhlášeny soutěže na zhotovetele dokumentací pro územní rozhodnutí a inženýrskou činnost s termínem dokončení do 31. března 2011 na úsek rychlostní silnice R35 Úlibice - Hořice - Sadová - Plotiště se soutěžní lhůtou do 22. července 2009.
Rovněž byly trochu aktualizovány stránky o rychlostních silnicích R6, R7 a další.

24. dubna 2009

24. dubna bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D8 0805 F Tunel Radějčín", na část hlavní trasu km 59,380 - 59,660, tunel Radějčín km 59,040 - 59,380 (Ústecký portál, hloubená část Ústeckého portálu, ražená část) a zařízení staveniště. Vydané stavební povolení ještě nenabylo právní moci.

23. dubna 2009

Dnes byla slavnostně zahájena stavba rychlostní silnice "R6 Nové Sedlo - Sokolov", jedná se o poslední nezahájenou stavbu na úseku Karlovy Vary - Sokolov. Samotná stavba měří 7,482 km a je navržena ve čtyřpruhové kategorii R 24,5/100, její součástí jsou 2 MÚK a 10 mostů. Náklady na ní jsou 2,4 miliardy Kč. Dokončení stavby by jsme se mohli dočkat v srpnu 2012.
Dnes byl zveřejněn rozklad Dětí země pro stavebnímu povolení na stavbu dálnice "D8 0805 A Lovosice - Řehlovice, část km 48,276 - 53,218". K podanému rozkladu se lze vyjádřit do 25. května 2009.

21. dubna 2009

Dnes byly doplněny fotky z Velikonoc ze staveb "D1 0135 Kroměříž - Říkovice", "R55 Hulín - Hulín-východ, součást 0135" a "R55 5503 Hulín - Skalka".

18. března 2009

Dnes bylo zahajeno stavební řízení na stavbu dálnice "D8 0805 Lovosice - Řehlovice, část F Tunel Radějčín", ústní projednání se uskuteční 17. dubna 2009 na OÚ Řehlovice.

17. března 2009

Dnes bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D8 0805 Lovosice - Řehlovice, část A trasa dálnice km 48,276 - 53,218", ale ještě nenabylo právní moci. Jedná se o další dílčí stavební povolení na hlavní trasu, předmětem jsou i dvě MÚK. V současné době bylo vydáno stavební povolení na část ZÚ - tunel Prackovice (včetně).
Současně byly aktualizovány stránky R6, R7 a R48, I/13, I/38, I/44 a I/58.

23. února 2009

Dnes bylo vydáno stavební povolení na stavbu rychlostní silnice "R6 Lubenec - Bošov", ale ještě nenabylo právní moci. Jedná se o 4,12 km dlouhou stavbu se dvěmi mosty a jednou MÚK. Zahájení se předpokládá po uzavření výběrového řízení na zhotovitele v květnu 2009.

9. února 2009

Dnes bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu dálnice "D8 0805A Hlavní trasa", část km 48,276 - 53,218, ústní projednání se koná 10. března 2009 v 10:00 na Technické dozorčí správě staveb D8 v Lovosicích.

3. února 2009

Dnes bylo zveřejněno zamítnutí rozkladu proti stavebnímu povolení na stavbu dálnice "D8 0805A Hlavní trasa", část km 53,500 – 54,965 a km 55,870 – 58,280. Jedná se o úseky mezi mosty Oparno a Vchýnice a tunelem Prackovice, jehož součástí jsou 3 dálniční mosty a estakáda Prackovice.

26. ledna 2009

Dnes bylo zveřejněno zamítnutí rozkladu proti stavebnímu povolení na stavbu dálnice "D8 0805B Most Vchýnice".

18. ledna 2009

Dnes byla aktualizována po dlouhé době sekce Slovensko.

11. ledna 2009

Dnes byly aktualizovány tabulky o plánované výstavbě v jednotlivých letech v období 2009 - 2017. Jedná se o orietační a nezávazný přehled, který se mění neustále.

9. ledna 2009

Dnes byly aktualizovány stránky o dálnici D 1, o rychlostních silnicích R 1, R 4, R 6 a R 49, dále o silnicích I. třídy I/11, I/14, I/21, I/26, I/27, I/38, I/51 a I/53.

26. prosince 2008

Dnes byly aktualizovány stránky o dálnici D 1, D 8 a D 11, o rychlostních silnicích R 1, R 4, R 6, R 7, R 35, kde byl přidán i úsek Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, R 48 a R 56, dále o silnicích I. třídy I/21, I/37, I/38 a I/57.
Příští měsíc bude přidána aktualizovaná stránka o Městském okruhu.
19. prosince byla slavnostně uvedena do provozu poslední stavba rychlostní silnice "R 6 Praha - Pavlov" v úseku Praha - Nové Strašecí. Tento úsek měří 10,4 km a je postaven ve čtyřpruhové kategorii R 24,5/120.

25. listopadu 2008

Dnes byla slavnostně uvedena do provozu již čtvrtá stavba dálnice "D1 4704 Lipník - Bělotín" spolu s přivaděčem Bělotín. Jedná se o 15,4 km dlouhou stavbu postavenou jako šestipruh s 3 MÚK, 25 mosty, 8 protihlukovými stěnami s náklady 9,4 miliardy Kč. Je to jedna z nejdůležitějších staveb otevřených za poslední dobu.

31. října 2008

Dnes byly přidány fotky z výstavby silnice "I/57 Semetín - Bystřička 1. stavba" z letošního léta.

30. října 2008

27. října byla vypsána celá řada soutěží na realizaci staveb, jedná se o stavby rychlostních silnic "R6 Nové Sedlo - Sokolov" a "R48 Rychaltice - Frýdek-Místek", dále o stavby silnice I. třídy "I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava", "R35 Bílý Kostel - Hradek n. N.", "I/35 Lešná - Valašské Meziříčí 2. stavba", "I/35 Lešná - Valašské Meziříčí 3. stavba", "I/37 Březhrad - Opatovice", "I/37 Hrobice - Ohrazenice" a "I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského - Svitavská radiála".
Zároveň byla konečně aktualizována stránka o silnici I/9 Praha - Mělník - Česká Lípa - Německo.
Všechny stavby byly rovněž doplněny o částky přidělené na příští rok dle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2009.

14. října 2008

Včera bylo zveřejno Oznámení o vrácení dokumentace EIA na stavbu rychlostní silnice "R43 4304-5 Svitávka - Moravská Třebová". MŽP ČR vrátilo dokumetaci k přepracování, dokumentace nezahrnuje jiné směrové vedení trasy (s vyjímkou nulové trasy) a nedostatečně se vypořádává a zohledňuje namítky a připomínky ze závěrů zjišťovacího řízení.
Byly aktualizovány stránky o dálnici D3, rychlostní silnice R52 a o silnici I. třídy I/20
8. října byla zahájena stavba rychlostní silnice "R6 Sokolov - Tisová", jedná se o 5,4 km dlouhou stavbu ve čtyřpruhové kategorii R 24,5/100 s 2 MÚK a 6 mosty. Stavbu by mě mýt zprovozněna v červnu 2011.
30. září 2008 byla zahájena rekonstrukce silnice "I/52 Brno - Rajhrad", jedná se o rekonstrukci 9,75 km dlouhého úseku s 5 MÚK a 15 mosty. Stavbu by mě mýt zprovozněna v říjnu 2011.

2. října 2008

Dnes byla zahájena stavba dálnice "D3 Tábor - Veselí", jedná se o 25,0 km dlouhou stavbu ve čtyřpruhové kategorii D 27,5/120 s 5 MÚK a 44 mosty. Součástí je i rekonstrukce obchvatu Tábora a jednoho dvoupruhu. Stavbu by mě mýt zprovozněna v říjnu 2011.

30. září 2008

Dnes byla zahájena stavba rychlostní silnice "R49 4901 Hulín - Fryšták", jedná se o 16,4 km dlouhou stavbu ve čtyřpruhové kategorii R 24,5/120 s 2 MÚK a 30 mosty. Jedná se o první úsek rychlostní silnice R49 vedoucí na Slovensko. Stavbu bude zprovozněna v říjnu 2011.
Dnes byla rovněž zahájena stavba silnice "I/50 Bánov - obchvat", jedná se o 4,4 km dlouhou stavbu ve dvoupruhové kategorii S 11,5/80 s 3 křizovatkami a 4 mosty. Stavbu bude zprovozněna v říjnu 2010.
Byly kompletně aktualizovány stránky o rychlostní silnici R10 Praha - Turnov a silnici I. třídy I/27.

23. září 2008

23. září byla zprovozněna další část dálnici D1 v úseku Kojetín - Kroměříž-východ. Jedná se o 7,5 km dlouhou stavbu dálnici ve čtyřpruhové kategorii D 26,5/120 s 2 křižovatkami, 11 mosty a s cementobetonovým a asfaltobetonovým povrchem. Náklady na výstavbu byly 2,4 miliardy Kč.
Další úsek dálnice "D1 4704 Lipník - Bělotín" bude zprovozněn 25. listopadu 2008.
Byla aktualizována stránka o rychlostní silnice "R52" a navrhované alternativě v podobě R55 Břeclav - státní hranice

30. srpna 2008

30. srpna byla aktualizována částečně stránka o dálnici D3, o silnicích I. třídy I/13 a I/58 a stránka o nových mimoúrovňových křižovatkách na dálnici D1.
21. srpna byla zveřejněna dokumentace EIA na stavby rychlostní silnice "R43 4304-5 Svitávka - Moravská Třebová".
21. srpna bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D8 0805A Trasa dálnice, část km 53,500 – 54,965 a km 55,870 – 58,280", ale nenabylo ještě právní moci. Jedná se o část mezi mostem Oparno a tunelem Prackovice.
18. srpna byla prodloužena platnost stanoviska EIA na stavbu rychlostní silnice "R7 Chlumčany - obchvat" o další dva roky.
15. srpna byla do předběžného užívaní uvedena stavba dálnice "D1 0134.3 Kroměříž-západ - Kroměříž-východ", slavnostní otevření se uskuteční 23. září 2008 spolu se stavbou D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž-západ.
15. srpna bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D8 0805B Most Vchýnice", ale nenabylo ještě právní moci.
4. srpna byla zpravozněna stavba silnice "I/57 Bystřička - Semetín 1. stavba, část MÚK Ratiboř", jedná se o zprovoznění 2 mostů, okružní křižovatky a části větví křižovatky.

3. srpna 2008

3. srpna byly přidány fotky z výstavby dálnice D1 z úseku Mořice - Kroměříž - Hulín - Říkovice, Pražského okruhu R1 513 a 514 Jesenice - Vestec - Lahovice, rychlostní silnice R55 z úseku MÚK Hulín - MÚK Hulín-východ (součást stavby D1) a ze zachranného archeologického průzkumu R49 4901 Hulín - Fryšták.

2. srpna 2008

31. července bylo vydáno souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí na stavbu silnice "I/13 D8 - Děčín".
30. července byl zprovozněn nový úsek silnice "I/38 Jihlava - obchvat jih", jedná se o 3,3 km dlouhá dvoupruhovou stavbu s jednou MÚK a 4 mosty na trase a celkovými náklady 421 milionů Kč.
25. července bylo vydáno stavební povolení na stavbu rychlostní silnice "R49 4901 Hulín - Fryšták, část Přivaděč Holešov", ale ještě nenabylo právní moci.
23. července bylo vydáno souhlasné stanovisko na úsek rychlostní silnice "R35 Úlibice - Hradec Králové".
15. července bylo zveřejněno Oznámení EIA na prodloužení stanoviska EIA na stavby rychlostní silnice "R55 5501-2 Olomouc - Kokory - Přerov".

19. července 2008

16. července byly zprovozněny stavby silnice "I/14 Liberec Kunratice II. a III. stavba", jedná se o 3,2 km dlouhý čtyřpruhový úsek kategorie S 22,5 se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Stavba usnadnila spojení Liberce s Jabloncem.
14. července byla zprovozněna stavba silnice "I/11 Český Těšén - obchvat", jedná se o 2,04 km dlouhá dvoupruhovou stavbu kategorie S 11,5 s jednou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba dokončila obchvat Českého Těšína.
9. července byla zveřejněna Dokumentace EIA na stavby Městského okruhu "0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka a 0081 Pelc Tyrolka - Balabenka".

8. července 2008

4. července bylo zveřejněno Oznámení o záhájení stavebního řízení na stavbu dálnice "D8 0805 Lovosice - Řehlovice, část km 53,500 – 54,965 a km 55,870 – 58,280", ústní projednání se uskuteční 12. srpna 2008. Předmětem stavebního řízení je trasa dálnice, 4 mosty, dešťová kanalizace a příprava ploch.

5. července 2008

3. července bylo zveřejněno Oznámení o záhájení stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice "R49 4901 Hulín - Fryšták, část km 5,4 - 10,9", účástnici mohou své námitky vyjádřit do 8. srpna 2008.

3. července 2008

3. července byly aktualizovány stránky o dálnici D3, rychlostních silnicích R1, R4, R6, R7, R35, R48, R55 a R67 a o silnicích I. třídy I/11, I/13, I/14, I/27, I/38, I/44 a I/58.
2. července 2008 byla zahájena stavba rychlostní silnice "R55 5503 Hulín - Skalka", jedná se o 10,8 km dlouhou stavbu kategorie R 24,5/120, která propojuje již provozovaný obchvat Otrokovic s dálnicí D1. Stavba bude zprovozněna v listopadu 2011.

17. června 2008

16. června bylo vydáno stavební povolení na stavbu dálnice "D3 0307B Most přes Koberný", ale nenabylo ještě právní moci.
13. června bylo vydáno stavební povolení na stavbu rychlostní silnice "R6 Sokolov - Tisová", ale ještě nenabylo právní moci.
12. června byla slavnostně zahájena důležitá stavba pro Zlínský kraj a to stavba dálnice "D1 0135 Kroměříž - Říkovice". 9. června byla zahájena stavba rychlostní silnice "R7 Sulec - obchvat" 9. června byla vyhlášena celá řada souteží na zhotovení staveb na R6, R7, R49, I/11, I/35, I/44, I/50 a I/58.

3. června 2008

Dnes byla zveřejněna dokumentace EIA na stavbu dálnice "D1 Mirošovice - Kývalka - zkapacitnění".
30. května byla zprovozněna stavba silnice "I/44 Rájec - obchvat".
26. května bylo zveřejněno Oznámení EIA na stavbu silnice "I/13 Lvová - obchvat".

6. května 2008

Dnes byla uvedena do provozu stavba dálnice "D1 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná". Jedná se o 11,7 km dlouhou stavbu dálnice se 2 MÚK a více než kilometrovým tunelem Klímkovice. Stavba byla zahájena jako dálnice D47, ale zprovozňena je jako dálnice D1. Náklady na stavbu byly 8,1 miliardy Kč.

29. dubna 2008

Dnes byla vydáno stavební povolení na stavbu "Dálnice D1, exit 8 Nupaky". Jedná se o výstavbu nové křižovatky se silnicí III/00311 Čestlice - Dobřejovice v km 8,858 dálnice D1. Křižovatka bude dokončena v příštím roce.

28. dubna 2008

Dnes byla zahájena stavba silnice "I/20 Plzeň, K Dráze - Jasmínova", jedná se o 741 m dlouhou stavbu kategorie MS 20,5/60. Stavba má být zprovozněna v prosinci 2010.
Rovněž dnes byla zahájena stavba silnice "I/27 Plzeň, Tyršův Sad - Sukova, 2. stavba", jedná se o 1,58 km dlouhou stavbu kategorie S 22,5/70. Stavba má být zprovozněna v řijnu 2010.

11. dubna 2008

Dnes byly zahájeny dvě stavby na rychlostní silnice "R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany" a "R7 MÚK Vysočany". Jedná se o zahájené stavby rychlostní silnice od roku 1989. Úsek v kategorii R 25,5/100 měří celkem 6,307 km, jeho součástí je MÚK Vysočany, 6 mostů a další objejty. ÚVedení do provozu je plánováno na rok 2009.
Dnes byly přidány fotky ze stavby dálnice "D1 Vrchoslavice - Kroměříž" Úsek je v různém stupni rozestavěnosti. Nejvíce je rozestavěn úsek Kojetín - Kroměříž, který bude zprovozněn letos na podzim.

8. dubna 2008

8. dubna 2008 bylo zveřejněno oznámení o zakázce na stavbu dálnice "D3 Tábor - Veselí nad Lužnici" se soutěžní lhůtou do 14. května 2008. Předmětem zakázky je výstavba 22,6 km dlouhého úseku kategorie D 27,5/120, 5 MÚK a rekonstrukce obchvatu Tábora.
7. dubna byla zahájena stavba dálnice "D1 4709/2 Bohumín - státní hranice ČR/Polsko", jedná se o 6,1 km dlouhou stavbu obsahující 2 MÚK, 9 dálničních mostů, 3 nadjezdy a další objekty. Stavba by měla být zprovozněna v květnu 2010.

1. dubna 2008

1. dubna 2008 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rychlostní silnice "R6 Sokolov - Tisová", ústní projednání se uskuteční 22. dubna 2008 v 10:00 na ŘSD Správě Karlovy Vary.

28. března 2008

27. března 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP k posouzení vlivů na životní prostředí na stavbu "Silnice I/11 v úseku Třanovice - Oldřichovice - Bystřice", zároveň probíhá soutěž na zhotovitele dokumentace stavebního povolení a inženýrské činnosti s termínem dokončení 30. září 2009 se soutěžní lhůtou do 20. dubna 2008.

19. března 2008

19. března 2008 bylo zveřejněno Oznámení EIA na stavbu "I/11 Opava severní obchvat, západní část".

17. března 2008

17. března 2008 byly aktualizovány stránky rychlostních silnic R4, R6, R7, R48, R52 a R56 a silnic I/11 a I/13 o údaje o již provozovaných stavbách.


autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019