Bratislavská radiála I/41

Komárov - Horní Heršpice

VMO Brno I/42 - Dálnice D2

V územním plánu Brna z roku 1970 byla radiála navržená jako sběrná komunikace kategorii A1 v trase dálnice D2 - Černovická - Dornych - Zvonařka. Radiála měla začínat za MÚK Brno-jih, kde by plynule navazovala na dálnici D2. Odtud by vedla podél řeky Svitavy mosty přes železniční tratě ČD. Za mosty by se trasa odklonila od Svitavy a přes křižovatku s ulicí Černovická by pokračovala nezastavěným prostorem přes Komárov k ulici Dornych. Ve stopě ulice Dornych by vedla až ke křižovatce s ulicí Zvonařka, kde by radiála končila na Velkém městském okruhu. Odtud měla vést něco jako severojižní magistrála kolem Ponavy přes ulice Vlhká, Příční a Drobného ke Sportovní, kde se měla napojovat na Svitavskou radiálu.

V územním plánu města Brna z roku 1980 byla radiála navržená jako sběrná komunikace kategorii B v trase dálnice D2 - Černovická - Klíčová. Oproti předchozímu plánu byla zrušena magistrála (Zvonařka - Sportovní). Radiála měla začínat za MÚK Brno-jih, odtud by vedla ve stopě předchozího návrhu až za mosty přes železniční trať. Následovala by křižovatka s Vnějším dopravním polookruhem (ul. Černovická). Odtud měla pokračovat Černovickém nábřeží podél Svitavy až ke křižovatce s ulicí Klíčová, kde se by radiála napojovala na Velký městský okruh.

V územním plánu města Brna z roku 1994 byla radiála vymezená jako sběrná komunikace kategorii A v trase dálnice D2 - Černovická. Radiála byla oproti předchozímu plánu zkrácena. Radiála vede ve stopě předchozího návrhu až k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Černovická, výhledové poloze VMO, kde končí.

Stavba Bratislavská radiála je projektována v kategorii MR4dc 24,50/80 a měří cca 1,6 km. V červenci 2006 Via Consult Projekt zpracoval prověření vedení trasy s alternativním vedením VMO od MÚK Vodařská s trasou přes Mariánské náměstí a po tělese přerovské tratě, ve které byla řešena MÚK s VMO ve dvou polohách.
V roce 2007 Via Consult Projekt zpracoval další studii "Přeložka silnice I/41 Brno – Bratislavská radiála". V roce 2007 PK Ossendorf zpracoval technickou studii.
V listopadu 2014 PK Ossendorf zpracoval technickou studii. Stavba začíná za MÚK Brno-jih. Následuje MÚK Hněvkovského (deltovitá). Úsek MÚK Brno-jih - MÚK Hněvkoského je součástí rozšíření dálnice D1 kolem Brna. Odtud pokračuje protisměrnými oblouky podél řeky Svitavy po terénu, v době výstavby budou stávající tratě zrušené a radiála přes ně projede zářezem. S VMO (ul. Černovická) je navržena MÚK Bratislavská radiála, za kterou stavba končí a dál pokračuje jen městská komunikace s úrovňovými křižovatkami, která končí napojením na Dornych.
Pro rok 2014 je na přípravu vyčleněn 1 milion Kč.

autor © Lenny 2002 – 2015
Poslední změny na stránce 25. listopadu 2014