I/52 Vídeňská radiála

Poříčí - Štýřice - Modřice

I/42 VMO Brno - Dálnice D 52

Přivaděč je postaven jako sběrná komunikace třídy A. Umožňuje napojení Brna na rychlostní silnici do Vídně. Výhledově by měl přivaděč začínat už místě dnešního 14 km, na křižovatce s plánovanou přeložkou v trase D1 - Troubsko - Syrovice. Radiála byla realizována v několika etapách. V první byla postaven úsek MÚK Brno-centrum - křižovatka Rajhrad, který sloužil hlavně motoristům v době, kdy ještě nebyla postavená dálnice D2 k cestě do Břeclavi a Bratislavy, a v druhé byl postaven úsek Poříčí - MÚK Brno-centrum.

14. října 2016 byla na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zařazen úsek silnice I/52 MÚK Modřice - MÚK Rajhrad do silnic pro motorová vozidla. Délka tohoto úseku je 2,6 km.

Celková délka: 9,75 km
V provozu: 9,75 km

Stavba Brno - Rajhrad měří 9,75 km. V roce 2003 Dopravoprojekt Brno zpracoval investiční záměr a v řijnu 2005 dokumentaci pro stavební povolení.
Proběhla generální rekonstrukce povrchu vozovky silnice, 5 mimoúrovňových křižovatek, 15 mostů na trase, 1 propustku, 3 opěrných zdí (728 m) a protihlukové stěny (124 m).
Stavba začíná za křižovatkou se silnicí I/42 v Brně a končí za MUK Rajhrad.
Rekonstrukci projektoval Dopravoprojekt Brno a provedlo "Sdružení Rajhrad" ve složení D.I.S., Silnice Brno, SSŽ a Firesta-Fišer. Náklady na rekonstrukci byly 1,095 miliardy Kč. 30. září 2008 byla zahájena rekonstrukce. Rekonstrukce proběhla v období říjen 2008 až říjen 2011 s uvedením do provozu 27. řijna 2010.

Úsek MÚK Brno-centrum - Rajhrad je postaven v kategorii MST 33 (jako směrově dělený s 2x3 pruhy uprostřed s tramvajovým pasem) a S 24,5/120. Součástí úseku je 5 mimoúrovňové křižovatky a 11 mostů. Úsek začíná na křižovatce Brno-centrum s dálnicí D1. Následuje sjezd k nákupní zóně Futurum. Odtud pokračuje radiála do Modřic, kde jsou vybudovány 2 MÚK Modřice-střed se silnicí III. třídy a Modřice-jih se silnicí II/152. Podél železniční trati Brno Břeclav pokračuje přes další křižovatku Popovice k MÚK Rajhrad se silnicí II/452, kde radiála končí. Stavba byla postavena v 70. letech.

Úsek Poříčí - MÚK Brno-centrum je postavena v kategorii MR 24,5. Na radiále je postaveno 5 mostů a 2 MÚK. Radiála začíná na křižovatce s ulicí Opuštěna (stávající Velký městský okruh). V trase ulice Heršpická pokračuje mostem přes Svratku k úrovňové křižovatce s ulicí Jihlavská, která v budoucnu bude přestavěna na mimoúrovňovou křižovatku s výhledovou trasou VMO. Stoupáním vede k Ústřednímu hřbitovu, následuje MÚK s ulicí Vídeňská a za ni dálniční křižovatka Brno-centrum.

MÚK Vídeňská - Moravanská je projektována v kategorii R 26,5. V místě dnešního křížení bude vybudována mimoúrovňová křižovatka. Realizace je plánována po roce 2005.

autor © Lenny 2002 &ndash 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2017