Vídeňská radiála I/52

Poříčí - Štýřice - Modřice

VMO Brno - Rychlostní silnice R52

Přivaděč je postaven jako sběrná komunikace třídy A. Umožňuje napojení Brna na rychlostní silnici do Vídně. Výhledově by měl přivaděč začínat už místě dnešního 14 km, na křižovatce s plánovanou přeložkou v trase D1 - Troubsko - Syrovice. Radiála byla realizována v několika etapách. V první byla postaven úsek MÚK Brno-centrum - křižovatka Rajhrad, který sloužil hlavně motoristům v době, kdy ještě nebyla postavená dálnice D2 k cestě do Břeclavi a Bratislavy, a v druhé byl postaven úsek Poříčí - MÚK Brno-centrum.

14. října 2016 byla na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zařazen úsek silnice I/52 MÚK Modřice - MÚK Rajhrad do silnic pro motorová vozidla. Délka tohoto úseku je 2,6 km.

Celková délka: 9,75 km
V provozu: 9,75 km

Stavba Brno - Rajhrad měří 9,75 km. V roce 2003 Dopravoprojekt Brno zpracoval investiční záměr a v řijnu 2005 dokumentaci pro stavební povolení.
Proběhla generální rekonstrukce povrchu vozovky silnice, 5 mimoúrovňových křižovatek, 15 mostů na trase, 1 propustku, 3 opěrných zdí (728 m) a protihlukové stěny (124 m).
Stavba začíná za křižovatkou se silnicí I/42 v Brně a končí za MUK Rajhrad.
Rekonstrukci projektoval Dopravoprojekt Brno a provedlo "Sdružení Rajhrad" ve složení D.I.S., Silnice Brno, SSŽ a Firesta-Fišer. Náklady na rekonstrukci byly 1,095 miliardy Kč. 30. září 2008 byla zahájena rekonstrukce. Rekonstrukce proběhla v období říjen 2008 až říjen 2011 s uvedením do provozu 27. řijna 2010.

Úsek MÚK Brno-centrum - Rajhrad je postaven v kategorii MST 33 (jako směrově dělený s 2x3 pruhy uprostřed s tramvajovým pasem) a S 24,5/120. Součástí úseku je 5 mimoúrovňové křižovatky a 11 mostů. Úsek začíná na křižovatce Brno-centrum s dálnicí D1. Následuje sjezd k nákupní zóně Futurum. Odtud pokračuje radiála do Modřic, kde jsou vybudovány 2 MÚK Modřice-střed se silnicí III. třídy a Modřice-jih se silnicí II/152. Podél železniční trati Brno Břeclav pokračuje přes další křižovatku Popovice k MÚK Rajhrad se silnicí II/452, kde radiála končí. Stavba byla postavena v 70. letech.

Úsek Poříčí - MÚK Brno-centrum je postavena v kategorii MR 24,5. Na radiále je postaveno 5 mostů a 2 MÚK. Radiála začíná na křižovatce s ulicí Opuštěna (stávající Velký městský okruh). V trase ulice Heršpická pokračuje mostem přes Svratku k úrovňové křižovatce s ulicí Jihlavská, která v budoucnu bude přestavěna na mimoúrovňovou křižovatku s výhledovou trasou VMO. Stoupáním vede k Ústřednímu hřbitovu, následuje MÚK s ulicí Vídeňská a za ni dálniční křižovatka Brno-centrum.

MÚK Vídeňská - Moravanská je projektována v kategorii R 26,5. V místě dnešního křížení bude vybudována mimoúrovňová křižovatka. Realizace je plánována po roce 2005.

autor © Lenny 2002 &ndash 2017
Poslední změny na stránce 1. ledna 2017