I/50 Ostravská radiála

Židenice - Líšeň - Brno-východ

I/42 VMO Brno - Dálnice D1

Ostravská radiála slouží jako východní dálniční přivaděč, umožňuje rychlé spojení s dálnicí D1. Podle původního návrhu měla dálnice vést blíže k městu přes Slatiňany. A pokračovat jižně podél staré silnice I/47 dnešní II/430 na východ. Mimoúrovňová křižovatka byla plánována v místech východně od křížení ulic Hviezdoslavova x Bedřichovická. Obloukem pokračovala ke křižovatce Líšeň a odtud ve stávající trase.
Podle územního plánu z roku 1980 byla trasa stabilizována v dnešní podobě. Na MÚK Líšeň se měl podle návrhu územního plánu napojovat Velký městský okruh. V místě dnešní MÚK Židenice se měla radiála křížit s Vnějším dopravním polookruhem a radiála měla plynule navazovat na VMO.
Změnu přinesl územní plán z roku 1994, který změnil podobu VMO, s tím že by se měl výhledově na Ostravskou radiálu napojovat jako prodloužená Jedovnická mezi křižovatkami Židenice a Juliánov v místě odbočení tramvaje na Líšeň. Odkud by VMO výhledově pokračoval do Černovic.

V červenci 2013 byla opatřením obecné povahy byla na radiále v km 0,217 - 3,078 (MÚK Gajdošova - MÚK Líšeň) snížena rychlost ze 100 km/h na 80 km/h ve městě Brno.

Celková délka: 5,5 km
V provozu: 5,5 km

Židenice - dálnice D1 je postavena v kategorii R 25,5 a měří 5,5 km. Stavba je náhrada za starou silnici I/47 (dnešní II/430). Stavba slouží jako východní dálniční přivaděč. Součástí stavby je 5 mostů a 3 mimoúrovňové křižovatky. Přivaděč začíná před mimoúrovňovou křižovatkou s Velkým městským okruhem (VMO) I/42 Židenice. Odtud je radiála vedena stoupáním k MÚK Juliánov se silnicí II/373. Poté stoupáním pokračuje po okraji Slatiny k MÚK Líšeň se silnicí II/462. V blízkosti staré silnice I/47 dnešní II/430 pokračuje k rozštěpné křižovatce Brno-východ s dálnicí D1. Stavba byla realizována ve dvou etapách. 1. etapa měřila 3,5 km a byla postavena v období 1984 až 1988. A 2. etapa měří 2 km a byla postavena v období 1987 až 1990.

Pohled na MÚK Líšeň Klesání do Brna
Pohled na MÚK Židenice

autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 22. srpna 2013