Dálniční síť

Vůbec poprvé byla definována výstavba dálnic usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10.dubna 1963 č. 286, o koncepci dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací, kterou vymezila základní dálniční a silniční tahy. Následně byla koncepce několikrát aktualizován.

Usnesením vlády České republiky ze dne 21. července 1999 č. 741 byla aktualizována síť dálnic a rychlostních silnic. Dálniční síť tvoří dálniční tahy D1, D2, D3, D5, D8 a D11 v celkové délce 1008 km a rychlostní silnice R1, R4, R6, R7, R10, R35, R43, R46, R48, R49, R52, R55, R56 a R63 v celkové délce 1168 km.

Na základě novely zák. 268/2015, kterým se novelizoval zák. 13/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 byly všechny výše uvedené rychlostní silnice přeřazeny do dálniční sítě jako dálnice II. třídy. Usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013 byla schválena v rámci Dopravních sektorových strategií koncepce tzv. Nového pojetí dálniční sítě.
Na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 29. ledna 2016 byla celá dálnice II. kteegorie D 63 Nové Dvory - Řehlovice přeřazena z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla a rovněž téhož dne byl vyřazen z úsek dálnice D7 MÚK Spořice - MÚK Chomutov, km 79,225 - 82,630 z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla. Poslední úsek vyřazený téhož dne byl úsek dálnice D6 MÚK Dvory - MÚK Jenišov, km 117,767 - 120,249 přeřazen z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla.
Na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 7. března 2016 byl úsek MÚK Doubí - MÚK Ohrazenice, km 25,005 - 42,001 přeřazen z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla.

Nosnou síť TINA tvoří tři krétsko - helsinské koridory:

 • koridor č. IV. - Berlín/Norimberk - Praha - Bratislava - Budapešť - Istanbul,
 • koridor č. IV. větev „A“ - Norimberk - Praha,
 • koridor č. VI. větev „B“ - Gdaňsk - Katovice - Ostrava - Brno.

Doplňkovou síť TINA tvoří deset dálnic, které jsou až na dálnici D55 součástí mezinárodních silnic:

 • D11 Praha - Hradec Králové - Trutnov - st. hranice
 • D3 Praha - České Budějovice - st. hranice
 • D6 Praha - Karlovy Vary - Cheb- st. hranice
 • D10 Praha - Turnov
 • D35 Úlibice - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou
 • D43 Moravská Třebová - Brno
 • D46 Vyškov - Olomouc
 • D48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín - st. hranice
 • D52 Brno - Pohořelice - st. hranice
 • D55 Olomouc - Otrokovice - Břeclav

Dálnice I. třídy o celkové délce 1006 km byla definovaná následovně:

D1 Praha - Brno - Vyškov - Přerov - Lipník n.Bečvou, délka tahu je 376 km
D2 Brno - Břeclav - státní hranice ČR/Slovensko, délka tahu je 61 km
D3 Praha - Tábor - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko, délka tahu je 171 km
D5 Praha - Plzeň - Rozvadov - st. hranice ČR/Německo, délka tahu 151 km.
D8 Praha - Lovosice - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/Německo, délka tahu je 92 km
D11 Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - státní hranice ČR/Polsko, délka tahu je 154 km

Dálnice II. třídy o celkové délce 1090 km jsou vymezeny následovně:

D0 Dálniční okruh kolem Prahy, délka tahu je 83 km
D4 Praha - Příbram - Nová Hospoda (křižovatka s I/20), délka tahu je 85 km
D6 Praha - Nové Strašecí - Karlovy Vary - Cheb - st. hranice, délka tahu je 160 km
D7 Praha - Slaný - Louny - Chomutov, délka tahu je 79 km
D10 Praha - Mladá Boleslav Turnov, délka tahu je 71 km
D35 Jičín - Hradec Králové - Mohelnice - Olomouc - Lipník n. Bečvou, délka tahu je 207 km
D43 Brno - Moravská Třebová, délka tahu je 78 km
D46 Vyškov - Olomouc, délka tahu je 38 km
D48 Bělotín - Příbor - Frýdek-Místek - Český Těšín - st. hranice ČR/Polsko, délka tahu je 71 km
D49 Hulín - Zlín - Vizovice - Horní Lideč - st. hranice ČR/Slovensko, délka tahu je 59 km
D52 Brno - Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko, délka tahu je 34 km
D55 Olomouc - Přerov - Otrokovice - Staré Město - Hodonín - Břeclav, délka tahu je 100 km
D56 Ostrava - Frýdek-Místek, délka tahu je 13 km

Dálnice jsou stavěny podle českých technických norem (ČSN) jako čtyřpruhové v kategorii D 27,5 i jako šestipruhové v kategoriích D 33,5. Dálnice II. třídy pak ve čtyřpruhových kategoriích R 25,5 a R 27,5 a v šestipruhu v kategorii R 33,5. Kategorie D 26,5 byla v říjnu 2004 při aktualizaci normy zrušena.

Stav dálniční sítě k 17. prosinci 2016 je následující:

Dálnice Délka tahu v km* z toho
v provozu ve výstavbě v přípravě
plný profil 1/2 profil plný profil 1/2 profil plný profil 1/2 profil
D1 376 352   14   10  
D2 61 61          
D3 171 42   16   113  
D4 85 48   5   32  
D5 151 151          
D6 160 76 6     78 6
D7 79 38   4   37  
D8 92 92          
D10 71 71          
D11 154 86   4   64  
D35 207 63       145  
D43 78         78  
D46 38 38          
D48 71 32   1   41  
D49 59     16   42  
D52 45 17       29  
D55 100 18       82  
D56 13 12       2  
Celkem 2095 1240 6 61   794 6

* zaokrouhlené na celé kilometry

Zahajování a zprovozňování v roce 2017

Rok 2014

Začátek stavby Délka úseku (km) Zprovoznění stavby Délka úseku (km)
D3 0309/II Ševětín - Borek 10,7 D3 0308C Veselí - Bošilec 5,1
D11 Hradec Králové - Smiřice 15,5 D3 0309/III Borek - Úsilné 3,2
D11 1107 Smiřice - Jaroměř 7,2 D4 Skalka - II/118 4,8
D35 Opatovice - Časy 12,6 D11 1105 Osičky - Hradec Králové 4
D35 Časy - Ostrov 14,7 D48 MÚK Rychaltice - Frýdek-Místek 1,2
D48 Rybí - Rychaltice 11,3    
D48 Frýdek-Místek, obchvat 8,6    
D55 5505 Otrokovice-obchvat JV 1,7    
D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 2,1    
Celkem dálnice 84,4 Celkem dálnice 18,3

autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2017
Poslední změny na stránce 7. prosince 2016