Dálniční síť

Vůbec poprvé byla definována výstavba dálnic usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10.dubna 1963 č. 286, o koncepci dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací, kterou vymezila základní dálniční a silniční tahy. Následně byla koncepce několikrát aktualizován.

Usnesením vlády České republiky ze dne 21. července 1999 č. 741 byla aktualizována síť dálnic a rychlostních silnic. Dálniční síť tvoří dálniční tahy D1, D2, D3, D5, D8 a D11 v celkové délce 1008 km a rychlostní silnice R1, R4, R6, R7, R10, R35, R43, R46, R48, R49, R52, R55, R56 a R63 v celkové délce 1168 km.

Na základě novely zák. 268/2015, kterým se novelizoval zák. 13/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 byly všechny výše uvedené rychlostní silnice přeřazeny do dálniční sítě jako dálnice II. třídy. Usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013 byla schválena v rámci Dopravních sektorových strategií koncepce tzv. Nového pojetí dálniční sítě.
Na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 29. ledna 2016 byla celá dálnice II. kteegorie D 63 Nové Dvory - Řehlovice přeřazena z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla a rovněž téhož dne byl vyřazen z úsek dálnice D7 MÚK Spořice - MÚK Chomutov, km 79,225 - 82,630 z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla. Poslední úsek vyřazený téhož dne byl úsek dálnice D6 MÚK Dvory - MÚK Jenišov, km 117,767 - 120,249 přeřazen z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla.
Na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 7. března 2016 byl úsek MÚK Doubí - MÚK Ohrazenice, km 25,005 - 42,001 přeřazen z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla.

Nosnou síť TINA tvoří tři krétsko - helsinské koridory:

 • koridor č. IV. - Berlín/Norimberk - Praha - Bratislava - Budapešť - Istanbul,
 • koridor č. IV. větev „A“ - Norimberk - Praha,
 • koridor č. VI. větev „B“ - Gdaňsk - Katovice - Ostrava - Brno.

Doplňkovou síť TINA tvoří deset dálnic, které jsou až na dálnici D55 součástí mezinárodních silnic:

 • D11 Praha - Hradec Králové - Trutnov - st. hranice
 • D3 Praha - České Budějovice - st. hranice
 • D6 Praha - Karlovy Vary - Cheb- st. hranice
 • D10 Praha - Turnov
 • D35 Úlibice - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou
 • D43 Moravská Třebová - Brno
 • D46 Vyškov - Olomouc
 • D48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín - st. hranice
 • D52 Brno - Pohořelice - st. hranice
 • D55 Olomouc - Otrokovice - Břeclav

Dálnice I. třídy o celkové délce 1006 km byla definovaná následovně:

D1 Praha - Brno - Vyškov - Přerov - Lipník n.Bečvou, délka tahu je 376 km
D2 Brno - Břeclav - státní hranice ČR/Slovensko, délka tahu je 61 km
D3 Praha - Tábor - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko, délka tahu je 171 km
D5 Praha - Plzeň - Rozvadov - st. hranice ČR/Německo, délka tahu 151 km.
D8 Praha - Lovosice - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/Německo, délka tahu je 92 km
D11 Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - státní hranice ČR/Polsko, délka tahu je 154 km

Dálnice II. třídy o celkové délce 1089 km jsou vymezeny následovně:

D0 Dálniční okruh kolem Prahy, délka tahu je 83 km
D4 Praha - Příbram - Nová Hospoda (křižovatka s I/20), délka tahu je 85 km
D6 Praha - Nové Strašecí - Karlovy Vary - Cheb - st. hranice, délka tahu je 160 km
D7 Praha - Slaný - Louny - Chomutov, délka tahu je 78 km
D10 Praha - Mladá Boleslav Turnov, délka tahu je 71 km
D35 Jičín - Hradec Králové - Mohelnice - Olomouc - Lipník n. Bečvou, délka tahu je 207 km
D43 Brno - Moravská Třebová, délka tahu je 78 km
D46 Vyškov - Olomouc, délka tahu je 38 km
D48 Bělotín - Příbor - Frýdek-Místek - Český Těšín - st. hranice ČR/Polsko, délka tahu je 71 km
D49 Hulín - Zlín - Vizovice - Horní Lideč - st. hranice ČR/Slovensko, délka tahu je 59 km
D52 Brno - Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko, délka tahu je 45 km
D55 Olomouc - Přerov - Otrokovice - Staré Město - Hodonín - Břeclav, délka tahu je 100 km
D56 Ostrava - Frýdek-Místek, délka tahu je 13 km

Dálnice jsou stavěny podle českých technických norem (ČSN) jako čtyřpruhové v kategorii D 27,5 i jako šestipruhové v kategoriích D 33,5. Dálnice II. třídy pak ve čtyřpruhových kategoriích R 25,5 a R 27,5 a v šestipruhu v kategorii R 33,5. Kategorie D 26,5 byla v říjnu 2004 při aktualizaci normy zrušena.

Stav dálniční sítě k 4. prosinci 2018 je následující:

Dálnice Délka tahu v km* z toho
v provozu ve výstavbě v přípravě
plný profil 1/2 profil plný profil 1/2 profil plný profil 1/2 profil
D0 83 41       42  
D1 376 352   14   10  
D2 61 61          
D3 171 49   19   102  
D4 85 53       32  
D5 151 151          
D6 160 76 6 15   63 6
D7 79 42   0   37  
D8 92 92          
D10 71 71          
D11 154 91   23   41  
D35 207 63   15   130  
D43 78         78  
D46 38 38          
D48 71 32   17   25  
D49 59     16   43  
D52 45 17       29  
D55 100 18   3   79  
D56 13 12   2      
Celkem 2096 1250 6 124   712  

* zaokrouhlené na celé kilometry

Zahajování a zprovozňování v roce 2019

Rok 2019

Začátek stavby Délka úseku (km) Zprovoznění stavby Délka úseku (km)
D1 0136 Říkovice - Přerov 9,770 D1 0137 Přerov - Lipník 14,312
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 7,197 D3 0309/I Bošilec - Ševetín 8,137
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 12,536 D46 MÚK Olšany  
D7 Panenský Týnec- zkapacitnění obchvatu 3,500    
D7 Louny - zkapacitnění 6,130    
D35 Opatovice - Časy 12,610    
D48 MÚK Bělotín - Rybí 17,354    
D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa 4,316    
Celkem:   73,413 Celkem:   22,449

autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 4. prosince 2018