Chodovská radiála

Spořilov - Chodov - Průhonice - Dobřejovice

Městský okruh MO - Vestecký přivaděč - Dálnice D1

Chodovská radiála je součástí dálnice D1 kromě úseku mezi Jižní spojkou a MÚK Spořilov, dle původních plánů měla dálnice D1 začínat na křižovatce s Jižní spojkou, posleze byl začátek dálnice posunut za MÚK se Spořilovskou spojkou. Radiála je součástí ulic 5. května a Brněnské. Výstavba proběhla v období 1967 až 1971, do provozu byla uvedena 12. července 1971. Radiála měří 11 km a v úseku Jižní spojka - Spořilov je postavena v kategorii D 28,5/120 a v úseku Spořilov - Dobřejovice je postavena v kategorii D 34,0/120.

Radiála bude doplněna pouze o 4 mimoúrovňové křižovatky, z toho jedna už je zprovozněna, a to:

 • MÚK Spořilov byla doplněna o možnost sjezdu a nájezdu na ulicí Na jelenách v km 0,0. MÚK Spořilov byla přestavěna a pomocí kolektorů byla napojena ulice Na jelenách. Součástí stavby bylo prodloužení Spořilovské spojky (šířka 8 m) o 1187,62 m, most Spořilovské spojky o délce 43,94 m a lávka pro pěší přes dálnici D1 o délce 75,31 m. Křižovatka je v provozu od listopadu 2005. Realizovala ji SKANSKA.
 • MÚK Exit 4 Újezd v km 3,756 s Vesteckou spojkou. V červenci 2008 byla zveřejněna dokumentace EIA, která však byla vrácena k přepracování. Předmětem stavby je kosodelná křižovatka. Součastí stavby je MÚK, úrovňová křižovatka, dálniční most, lávka, část Vestecké spojky délky 571 m, přeložka VVN a variatně 2 protihlukové stěny nebo valy. Jedná se o kosodelnou křižovatku s kolektory, pomocí kterých napojena nedaleká odpočívka Újezd. Stávající sjezd odpočívky směr Praha bude zrušen a stávající nájezd odpočívky směr Brno bude rovněž zrušen. Křižovatka umožňuje výhledové napojení Újezdu u Prahy a na druhé straně se na ni bude napojovat stavba "Vestecká spojka - úsek ZKZP - silnice II/603", na kterou byla rovněž v červenci 2008 zveřejněna dokumentace EIA. Náklady na stavbu jsou plánovány na 600 milionů Kč. Realizace je plánována v období listopad 2010 až červen 2012.
 • MÚK Exit 8 se silnicí III/00311 Čestlice - Dobřejovice v km 8,858. MÚK je navržena jako deltovitá s napojením odbočovací a připojovací větve ve směru od Brna na Prahu okružní křižovatkou OK1, ve směru od Prahy na Brno přes okružní křižovatku OK2.  Odbočovací pruhy mají délky 280 m, resp. 390 m. V roce 2004 byl opraven most o 4 polích přes dálnici. Délka mostu je 98,3 m. Nosnou konstrukci tvoří spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce. Při opravě mostu došlo k částečnému rozšíření D1 pro budoucí připojení zpomalovacích a zrychlovacích řadících pruhů plánované MÚK. Výstavba je nutná z důvodu realizace komerčních zón v lokalitě Čestlice-Průhonice. 8. listopadu 2005 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP. 7. prosince 2007 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. Ústní projednání se uskuteční 8. ledna 2008.
  Křižovatka byla zprovozněna 28. června 2011.
  Stavbu provedly Dálniční stavby Praha nákladem 102 milionů Kč v letech 2011 až 2012?.
 • MÚK Jesenice s Pražským okruhem D0 v km 10.

Chodovská radiála zahrnuje dvě stavby dálnice D1 Spořilov - Čestlice a Čestlice - Mriošovice, z které patří jen část.

 • Stavba 002 Spořilov - Čestlice je postavena v kategorii D 34,0/120 a měří 8,199 km. Původně byl postaven v kategorii D 28,5/120. Základ trasy byl položen již v období první výstavby. 2. května 1939 byla u Průhonic zahájena výstavba dálnice, která však byla pod vlivem válečných událostí roku 1941 přerušena. Po válce došlo roku 1946 znovu k částečné obnově. Kolem roku 1948 je výstavba zastavena úplně. K nastartování nové éry výstavba dálnic dochází 8. září 1967, kdy byla výstavba znovu zahájena. Do provozu byla stavba slavnostně uvedena spolu s úsekem 003 12. července 1971.
  Součástí stavby byly 3 MÚK, 10 dálničních mostů o celkové délce 129 m, 4 nadjezdy o celkové délce 230 m, 1 velká oboustranná odpočívka a osvětlení dálnice na výjezdu z Prahy. Objem zemních prací byl 340 tisíc m3.
  Stavba plynule navazuje na ulici 5. května za MÚK se Spořilovskou spojkou. Odtud je trasa vedena po okraji Chodova k MÚK Chodov. Dálnice pokračuje kolem odpočívky Újezd, kde je v budoucnosti plánována MÚK Újezd s Vesteckým přivaděčem dálnice D3. Stavba končí na MÚK Průhonice se silnicí III/0039 sloužící k napojení okolních obcí a obchodní zóny.
  Náklady na stavbu byly 223,8 milionů Kčs. Stavbu projektoval Pragoprojekt a prováděly Vojenské stavby.
 • Stavba 003 Čestlice - Mirošovice je postavena v kategorii D 34,0/120, resp. D 32,0/120 a měří 13,056 km. Původně byl postaven v kategorii D 28,5/120. Základ trasy byl položen již v období první výstavby. 2. května 1939 byla u Průhonic zahájena výstavba dálnice, která však byla pod vlivem válečných událostí roku 1941 přerušena. Po válce došlo roku 1946 znovu k částečné obnově. Kolem roku 1948 je výstavba zastavena úplně. K nastartování nové éry výstavba dálnic dochází 8. září 1967, kdy byla výstavba znovu zahájena. Do provozu byla stavba slavnostně uvedena spolu s úsekem 003 12. července 1971.
  Součástí stavby byly 3 MÚK, 16 mostů, z toho 11 dálničních mostů o celkové délce 151 m, 3 nadjezdy o celkové délce 144 m, 1 oboustranná odpočívka, 2 malé odpočívky, stoupací pruh ve směru na Brno, SSÚD Mirošovice a osvětlení MÚK Mirošovice. Objem zemních prací byl 1,26 mil. m3.
  Stavba začíná na MÚK Průhonice. Přímým úsekem pokračuje k MÚK Jesenice se silnicí II/101, která slouží k napojení Říčan. Za MÚK Jesenice následuje stoupací pruh ve směru do Brna, který končí za MÚK Všechromy se se silnicí II/107. Kolem Strančic a Mnichovic je dálnice vedena dál k MÚK Mirošovice se silnice I/3, kde dálnice D1 6 let končila sjezdem na budějovickou silnici I/3.
  Náklady na stavbu byly 264,6 milionů Kčs. Stavbu projektoval Pragoprojekt a prováděly SSŽ.

autor © Lenny 2002 – 2018
Poslední změny na stránce 5. února 2010