Chuchelská radiála

Hlubočepy - Chuchle - Lahovice

Městský okruh - dálnice D4

Chuchelská radiála je již celá postavená. Je součástí ulice Strakonická. Radiála začíná na MÚK s Městský okruhem. Trasa je vedena v koridoru mezi Vltavou a železniční tratí Praha - Plzeň. Následně vede v těsné blízkosti Chuchelského závodiště. Před Lahovickým mostem je postavena mimoúrovňová křižovatka s ulicí za Humny. Následuje již zmíněný Lahovický most. Podél Vltavy pokračuje k MÚK Lahovice s Pražským okruhem R1. Chuchelská radiála plynule přechází v dálnici D4. V roce 1963 byl zprovozněn cca 6,2 km dlouhý úsek Barrandovský most - MÚK Lahovice.

Radiála měří 6 km a je postavena v kategorii S 24,5.

Rekonstrukce Lahovického mostu
Špatný stav stávající mostní konstrukce Lahovického mostu vedl k rozhodnutí o jeho rekonstrukci. Konstrukce je navržena jako pětipólový spojitý nosník s proměnnou výškou průřezu a kratšími krajními poli na zatížitelnost třídy A. Druhým důvodem rekonstrukce je stávající dopravní řešení, kde současná MÚK navrhovaná před více než 40 lety nevyhovuje dispozičně stávajícím normám a předpisům a malá podjezdná výška omezuje využití Radotínského přístavu.
V rámci rekonstrukce mostu jsou řešeny i komunikační úpravy, zvýšení nivelity podjízdné komunikace na úroveň 5-ti leté vody při povodňové situaci, přeložky inž. sítí, odvodnění, komunikace pro pěší, cyklostezky, rozsáhlá dopravní opatření a dvě vyhlídkové věže.
Délka mostu je 216,8 m, délka nosné konstrukce je 193 m, rozpětí je 30,2 + 43,8 + 43,8 + 43,8 + 30 m, šířka mostu je 35,15 m a šířka chodníků na mostě je 2 x 3 m. 1. etapa byla dokončena 2. července 2003 otevřením pravého mostu. Celá stavba byla zprovozněna 20. srpna 2003 do provozu. Stavba byla dokončena v listopadu 2004. Stavbu projektoval VPÚ DECO a provedl Metrostav divize 4.


Stavba 4345 - MÚK - Připojení V. a M. Chuchle jedná se o soubor staveb, které mají pomocí MÚK s Chuchelskou radiálou a navazujících komunikací lépe zpřístupnit Velkou a Malou Chuchli. Stavba je rozdělena do 4 etap. Náklady na stavbu jsou plánovány na 970 milionů Kč. Realizace je plánována v období leden 2004 až listopad 2014.

 • MÚK I/4 M.Chuchle
  Jednalo se o výstavbu MÚK Chuchle, která odstranila kolizní bod v místě levého odbočení do Malé chuchle do ulice Zbraslavská. Křižovatka zároveň zlepšila napojení do Malé Chuhle. Součástí stavby byl nadjezd (240 m), výstavba odbočovacího a připojovacího pruhů a přeloýka ulice Paroplavební.
  Stavbu projektoval Pontex a provedlo "Sdružení Chuchle" ve složení PSVS a SSŽ. Náklady na stavbu byl 939 milionů Kč. Stavba začala 22. listopadu 2004 a zprovozněna byla 15. prosince 2006.
 • Připojení Velké a Malé Chuchle, 1. st.
  (včetně opravy bezejmenné ulice mezi v úseku mezi Zbraslavskou a Starolázeňskou). Jedná se o stavbu 600 m dlouhé komunikace. Stavba byla 14. prosince 2005 zprovozněna
 • Připojení Velké a Malé Chuchle, 2. st.
  Jedná se o pokračování 1. stavby s napojením k ul. Dostihové ve Velké Chuchli. Součástí stavby byla rekonstrukce ul. U Skály a oprava mostku. Stavbu realizovalo sdružení Skanska a Strabag.
 • Komunikační propojení v Chuchli přes ČD.
  Jedná se o výstavbu mostu přes železniční trať s napojením ulic Nad dráhou a Starochuchelské. V listopadu 2005 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se dokumenace pro stavební povolení .

autor © Lenny 2002 – 2018
Poslední změny na stránce 26. ledna 2011