Prosecká radiála

Pelc-Tyrolka - Střížkov - Prosek - Ďáblice - Březiněves - Zdiby

Městský okruh MO - Pražský okruh D0 - dálnice D8

Výstavba Prosecké radiály byla ukončena. Celá radiála je v provozu.

Radiála začíná na MÚK Pelc-Tyrolka u mostu Barikádníků. Městskou zástavbou vede jako ulice V Holešovičkách k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Zenkova. Odtud pokračuje jako Liberecká ulice stoupáním mezi Kobylisy a Střížkovem k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Střeličná. Následuje mimoúrovňová křižovatka s Průmyslovým polookruhem. Odtud pokračuje jako Cínovecká ulice východně od Ďáblic k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/243 v prostoru mezi Ďáblicemi a Březiněvsí, kde je v budoucnu plánované napojení Pražského okruhu D0. Končí za mimoúrovňové křižovatce Zdiby, kde plynule přechází v dálnici D8.

Výstavba radiály proběhla v několika částech. Jako první byl v letech 1966 až 1968 postaven cca 2 km dlouhý úsek Vychovatelna - Severní město (Střeličná), tehdy jako ještě součást II. severojížní magistraly a bez MÚK Vychovatelna. 9. května 1980 byl zprovozněn 2,7 km dlouhý úsek ulice Plynární - Pelc-Tyrolka - MÚK Vychovatelna, jehož výstavba probíhala od října 1977 s nákladem 620,8 milionů Kčs. V roce 1986 se dočkala Prosecká radiála dalšího prodloužení a to o cca 0,8 km dlouhý úsek Severní město (Střeličná) - Letňany zprovozněná jako šestipruh kategorie M 27,5/80. Jako poslední byl v období podzim 1988 až 1992 postaven 6,05 km dlouhý úsek Letňany - Zdiby, zprovozněný koncem roku 1991, na jehož stavbě se podílel Doprastav.

Celková délka: 10,6 km
V provozu: 10,6 km

Přestavba Prosecké radiály na dálniční standard je projektována v kategorii D 33,5/120, resp D 27,5/120 a měří 2,387. Jedná se o přestavba a rozšíření současné Prosecké radiály v rámci stavby SOKP 520 Březiněves - Satalice. Byla zpracována studie přestavby. Stavba je rozdělena do dvou etap. 1. etapa MÚK Březiněves - MÚK Zdiby (mimo) km -2,365 – -1,115 a 2. etapa MÚK Zdiby - dálnice D8 km -1,115 – 0,037.
Součástí stavby je přestavba MÚK Zdiby, velká okružní křižovatka, 2 dálniční mosty, z toho jeden je kostrukce současného přes silnici I/9, nový nadjezd v km -2,350, 2 opěrné stěny, úprava silnice II/608, demolice čerpacích stanic a zrušení odpočívky Zdiby vpravo, vlevo bude upravena.
Stavba začíná v km -2,365 před nadjezdem místní silnice, kde navazuje na stavbu Úprava Prosecké radiály v rámci SOKP st. 519. Odpočívka Zdiby vpravo bude zrušena. Po křižovatku bude radiála rozšířena na 2 x 3 pruhy (v km -1,3 – -2,387), dále už budou pokračovat jen 2 x 2 pruhy. Současná křižovatka Zdiby se silnicemi I/9 a II/608 bude přestavěna na tvar "vajíčko". Stavba končí v km 0,037 dálnice D8 napojením na dálnici.


autor © Lenny 2002 – 2018
Poslední změny na stránce 9. prosince 2007