Radlická radiála

Zlíchov - Radlice - Stodůlky - Třebonice

Městský okruh MO - dálnice D5

Radiála bude sloužit k rychlému spojení centra Prahy s dálnicí D5 do Plzně. V první etapě byla postavena v úseku Stodůlky - Třebonice jako Rozvadovská spojka. V druhé etapě je plánována výstavba v úseku Zlíchov - Stodůlky.

Historicky nejstarší varianty řešení Radlické radiály v úseku Stodůlky - Zlíchov ze 70. let minulého století byly charakteristické vedením trasy úbočím Kesnerky a umístěním rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky s Městským okruhem (tehdy střední dopravní okruh) v oblasti Koulky na Smíchově. Přestože trasa byla prověřována v povrchových i tunelových verzích, vždy vyvolávala poměrně značné demolice stávající zástavby.

Celková délka: 10,79 km
V provozu: 5,24 km
V přípravě: 5,55 km

Stavba 9567 Zlíchov - Stodůlky je navržena jako sběrná komunikaci funkční třídy B1, směrově rozdělená o 2x2 pruzích + 1 stoupací. Stavba je dlouhá 5,935 km. Pudis zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 4 MÚK (Řeporyjská, Butovice, Jinonice a Zlíchov), dostavba MÚK Bucharova, x mostů na trase, 3 nadjezdy, most na větvi křižovatky, 3 lávky pro pěší, hloubené tunely Butovice (299 m) a Jinonice (299 m) a ražený tunel Radlice (2200 m).
Radiála začíná na plánované mimoúrovňové křižovatce s Městským okruhem na Zlíchově. Odtud vede tunelem pod železniční tratí Praha - Hostivice a Radlicemi. Tunel ústí na Radlické ulici u stanice metra Radlická, kde je plánována MÚK. Odtud povede do Jinonic po stávající Radlické ulici, která bude zrekonstruována. Další MÚK je navrhovaná u stanice metra Jinonice. V místě křížení ulic Radlická a Novoveská je navrhována další MÚK, zde se radiála odklání od Radlické ulice. Otevřeným prostorem pokračuje kolem autobusové zastávky Nové Butovice, kde je plánována MÚK. Severně od Bucharovy ulice pokračuje k provozované části, kde se na MÚK končí plánovaná výstavba.
Na začátku května 2014 byla zahájena ražba průzkumné štoly délky 850 m. Razit se bude od Zlíchovského portálu ze 14 m hluboké přístupové šachty. Štola bude dokončena v říjnu 2015.
Ortofotomapa stavby (PUDIS a.s.)

Stavba Radlická radiála v úseku JZM - Třebonice je projektována v kategorii M 26,5/100 a měří 4,4 km. V květnu 1979 Pragoprojekt zpracoval prováděcí projekt. Součástí jsou 2 MÚK, most na trase, 2 nadjezdy, lávky, 6 kolektorových podchodů, přeložky ulic Jižní, Severní a Na pískách a protihlukové opatření v délce 1,8 km.
Stavba začíná v místě křížení ulice Bucharovy s Rozvadovskou spojkou na MÚK, která je postavena jako osmičkoitá. Prochází Stodůlkami jako Rozvadovská spojka. Vede jižně od Bavorské ulice až ke křížení s ulicí Jeremiášovou, kde je postavena MÚK (deltovitá). Zastavěným prostorem pokračuje k MÚK Chrášťany (osmičkovitá), v prostoru nákupní zóny Zličín. Končí před MÚK Třebonice, kde plynule přechází v dálnici D5.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a realizovaly SSŽ, závod ZÁKOS. Náklady na stavbu byly 308 milionů Kčs. Stavba byla zahájena v roce 1979 a uvedena v polovičním profilu do provozu 20. října 1982 spolu s dálnicí D5 a V roce 1985 byla zprovozněna celá.autor © Lenny 2002 – 2018
Poslední změny na stránce 21. října 2013