Štěrbholská radiála

Strašnice - Štěrbholy

Městský okruh MO - silnice I/12

Výstavba Štěrbholské radiály odlehčila obyvatelům Zahradního Města a Hostivaře. Zklidnila provoz v ulicích Švehlova a Průmyslová. Zrychlila a zkrátila průjezd tranzitní dopravy Prahou. Výstavba Štěrbholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek Průmyslová ulice - Pražský okruh R1.

Štěrbholská radiála, 1. stavba je postavena jako směrově dělená o 2 x 3, resp. 2 x 2 pruzích a měří 2,856 km, z toho Městský okruh je cca 1 km. Součástí stavby byla MÚK s ul. Průmyslová, 3 mosty na trase, železniční most, 2 najdezdy a protihlukové stěny. Největší most je 393,4 m dlouhý visutý most přes železniční trať Praha - Benešov, parkoviště a kolejiště, má 9 polí proměnné délky, přičemž délka nejdelšího pole je 101,2 m. Výška pylonu je 47 m, šířka mostu je 29,5 m. Most byl dokončen v předstihu v roce 1993.
Radiála navazuje na Jižní Spojku u Zahradního Města za mostem přes ulici Průbežná. Velkým zavěšeným mostem překonává železniční trať Praha - Benešov a areál Českých drah. Pokračuje po jižním okraji sídliště Skalka a dalším mostem překonává železniční trať Malešice - Vršovice. Dostává se do oblasti Rybníčky. Radiála směřuje dále k východu mostem nad ulicí Rabakovskou k MÚK s Průmyslovou ulicí, za kterou stavba končí.
Náklady na výstavbu byly 1,075 miliardy Kč. Stavbu projektoval PÚDIS, lanový most SHP Brno a provedly Dopravní stavby Uherské Hradiště v období duben 1989 až prosinec 1997. 15. října 1996 byla stavba uvedena do provozu kromě MÚK Průmyslová a pravé poloviny lanového mostu, která byla zprovozněna 4. prosince 1996. MÚK Průmyslová byla zprovozněna v říjnu 1997.

Štěrbholská radiála, 2. stavba je postavena v kategorii M 24/80 a měří 4,4 km. Součástí stavby je MÚK Nové Šterboholy, část MÚK Běchovice, 3 mosty na trase, 3 nadjezdy, přeložky ulic Nedokončená a Ústřední a protihlukové stěny (3,0 km). Povrch vozovky je asfaltový.
Stavba navazuje na 1. stavbu za MÚK s Průmyslovou ulicí. Nezastavěným prostorem pokračuje severně kolem Štěrbhol k MÚK s ulicí Ústřední v prostoru mezi Štěrbholy a Dolními Počernicemi. Stavba plynule navazuje na Pražský okruh D0. V budoucnosti je v místě napojení plánována MÚK.
Náklady na stavbu byly 932 milionů Kč. Stavbu projektoval PÚDIS a provedly Dálniční stavby Praha a PSVS v období duben 1997 až červen 2000. Do provozu byla radiála slavnostně uvedena 27. srpna 1999.

Celková délka: 6 km
V provozu: 6 km


autor © Lenny 2002 – 2018
Poslední změny na stránce 21. listopadu 2007