Vysočanská radiála

Vysočany - Hloubětín - Černý Most - Satalice

Městský okruh MO - Průmyslový polookruh - Dálnice D 10

Výstavba Vysočanské radiály byla v první etapě postavena v úseku Průmyslový polokruh - MÚK Satalice s dálnicí D10. Výhledově se uvažuje o dostavbě od Průmyslového polookruhu až k Městskému okruhu (křížení ulic Čuprova se Sokolovskou).

Radiála začíná na MÚK Satalice Pražského okruhu s dálnicí D 10. Prochází mezi Satalicemi a Černým Mostem a pokračuje severně od Hloubětína. Prochází Vysočanami v koridoru severně od železniční trati Praha - Nymburk. Na Městský okruh se napojuje v místě křížení ulic Čuprova se Sokolovskou.

Celková délka: 9,1 km
V provozu: 5,6 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 3,5 km

V přípravě:

Stavba 8562 Městský okruh - Průmyslový polookruh měří 3,450 km. Součástí stavby jsou 3 MÚK a 1210 m dlouhý tunel. Byla zpracována vyhledávací studie. V únoru 2005 byla zpracována technická ověřovací studie. S ulicí Vysočanská je navržena MÚK. Pro rok 2008 jsou na stavbu vyčleněny 2 milionů Kč. Realizace je plánována po roce 2010.

V provozu:

Stavba 0053 Průmyslový polookruh - Pražský okruh R1 je projektována kategorii MR 24,5/80, resp. R 24,5/100 a měří 5,6 km. APIS zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci stavební povolení.
20. října 2004 bylo vydáno stavební povolení na část km 0,0-0,4 a MÚK Kbelská. 5. června 2006 bylo vydáno stavební povolení na část km 2,5-5,7. 23. listopadu 2009 bylo vydáno stavební povolení na část km 0,4-2,7.
Součástí stavby jsou 3 MÚK (Kbelská, Lipnická a Satalice), 3 most na trase, most na větvi, nadjezd, 2 ekodukty, Pražský okruh (722 m), úpravy ulic Kbelské a Lipnické, 4 polní cesty a 2 opěrné zdi (477 m).
Její zprovoznění umožnilo oprostit silně dopravně zatížené ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou (které jsou v kontaktu s obytnou zástavbou) od tranzitní dopravy a vytvořilo rovněž předpoklady pro příp. regulační opatření k omezení průjezdu těžké tranzitní nákladové dopravy po Průmyslovém polookruhu územím Hloubětína, neboť tato doprava je vedena objízdnou trasou tvořenou Štěrboholskou radiálou - Pražským okruhem - Vysočanskou radiálou. Tato stavba spolu s částí Průmyslového polookruhu bude v uvedené oblasti dočasně nahrazovat chybějící část Pražského okruhu D0, a proto byla zařazena mezi stavby dotované ze státního rozpočtu prostřednictvím SFDI.
Stavba začíná na MÚK Satalice Pražského okruhu s dálnicí D10. Mostem překonává železniční trať Praha - Všetaty, zde se mění kategorie z R 24,5/100 na MR 24,5/80. Odtud povede mezi Satalicemi a Černým Mostem k MÚK, která je navržena jako osmičkovitá. Po jižním okraji letiště Kbely pokračuje k Průmyslovému polookruhu (ulice Kbelská), kde končí za MÚK Kbelská.
Stavbu provedla EUROVIA-CS. Celkové Náklady na stavbu byly 2,442 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 2005 až listopad 2011. 28. listopadu 2011 byla stavba uvedena do provozu.
autor © Lenny 2002 – 2018
Poslední změny na stránce 5. září 2012