Silnice pro motorová vozidla I/63

Teplice - Řehlovice

Silnice pro motorová vozidla slouží k rychlému propojení Teplic a Ústí nad Labem a v budoucnu bude sloužit jako dálniční přivaděč. Výstavba probíhala v 80. letech jako náhrada za silnici II/253 mezi Ústím nad Labem a Přestanovem, která byla zrušena v důsledku těžby hnědého uhlí.
Do provozu byla stavba uvedena jako silnice II/613. V příloze č. 4 vyhlášky č.104/1997 Sb. byla silnice II/613 uvedena jako silnice pro motorová vozidla R613. V roce 1997 pak MDS přečíslovalo silnici II/613 na I/63. Po zprovoznění tzv. Kladrubské spojky, dojde asi k jejímu zrušení a přeložce silnice I/13 na trasu Teplice - Trmice - Peažní úsek s D8 a od křižovatky Knínice opět po své staré trase do Děčína. Ve čtyřpruhovém uspořádání je v provozu úsek Bystřany - Řehlovice.

Na silnici pro motorová vozidla I/63 proběhla rekonstrukce povrchu, obnova odvodnění a sanaci silničního tělesa na čtyřech místech. Rekonstrukci provedly SSŽ za nabídnutou cenu 30,259 milionů Kč. Na rychlostní silnici byl také do středního dělícího pásu osazen oboustranný zachranný systém v délce 5000 m. Dodávku a montáž provedl PROZNAK Praha za nabídnutou cenu 6,55 milionů Kč.

Na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 29. ledna 2016 byla celá dálnice II. kteegorie D 63 Nové Dvory - Řehlovice přeřazena z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla.

Celková délka: 7,055 km
V provozu: 7,055 km

Stavba II/258 Nové Dvory - Řehlovice je postavena v kategorii S 22,5/100 a měří 6,1 km km. Stavba byla stavěna pod názvem "Stavba II/258 Nové Dvory - Řehlovice". Na trase jsou postaveny 4 mosty o celkové délce 94 metrů, z toho 2 na přeložkách silnic. Stavba začíná na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/8. Po úpatí Českého středohoří spolu s vedením VVN pokračuje k Řehlovicím, kde se plynule napojuje na dálnici D8, kde bude v rámci stavby D8 0805 Lovosice - Řehlovice postavena MÚK Řehlovice.
Stavbu realizovaly SSŽ. Náklady na stavbu byly 213 milionů Kčs. Stavba byla zahájena v roce 1979. V roce 1984 byl zprovozněn úsek Nové Dvory - Malhostovice (3,7 km) a v roce 1985 úsek Malhostovice - Řehlovice (2,8 km).

autor © Lenny 2002 – 2017
Poslední změny na stránce 26. února 2016