Rychlostní silnice R3

Státní hranice Maďarsko/Slovensko - Šahy - Krupina - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice - Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená - státní hranice Slovensko/Polsko

Výstavba rychlostní silnice byla schválena usnesením vlády Slovenské republiky v březnu 1999 v koncepci rozvoje dálniční infrastruktury a taky bylo schváleno nové číslování dálnic. Silnice je součástí doplňkové sítě evropských koridorů TINA a to střední koridor - Martin - Turčianske Teplice - Zvolen - Šahy - Budapešť. Rychlostní silnice je taky součástí mezinárodní silnice E77 Gdaňsk - Varšava - Krakov - Banská Bystrica - Budapešť.
V provozu jsou úseky Oravský Podzámok - Horná Lehota a Trstená - státní hranice.

V úseku Oravský Podzámok - Podbiel je plánována výstavba do roku 2010. Zbývající úseky se budou stavět postupně po roce 2010.

Celková délka: 234 km
V provozu: 12 km (1/2 profil)
Ve stavbě: 12,9 km (1/2 profil)
V přípravě: 11,4 km

Úseky v přípravě:

Stavba Šahy - Zvolen je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/100 a měří 70,6 km. V roce 2003 byla zpracována technická studie a dokumentace EIA. Stavba byla navržena ve dvou variantách: varianta A - červená a varianta B - modrá. Stavba začíná na nové celnici a odtud pokračuje jako západní obchvat města Šahy. Podle varianty A by trasa od Breziny vedla podél stávající silnice I/66 v údolí řeky Neresnice a napojovala by se na silnici I/50 ve Zvoleně v lokalitě Môťová. Podle varianty B by se trasa u Breziny měla odklánět od stávající silnice I/66 a pokračovat tunely směrem k obci Budča, kde by se napojovala na silnici I/66 a I/50. Nejvýhodnější by bylo z hlediska životního prostředí kombinace obou variant.

Stavba Šturec křižovatka je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/100 a měří 1,791 m. Součástí stavby je MÚK Šturec se silnicí I/14, přeložka silnic I/14 v délce 717 m, I/65 v délce 1871 m a III/06567 v délce 243 m silnice, nadjezd silnice I/14 délky 49 m a nadjezd na silnici III/06567 délky 52 m. Maximální podélný sklon je 4,45 %. Křižovatka je navržena jako trubkovitá a odstraňuje stávající průsečnou křižovatku silnic I/14 a I/65.

Stavba Kraľovany - Dolný Kubín je projektována v kategorii R 22,5 a měří 23,000 km. V květnu 2007 byla zpracována technická studie. Součástí stavby jsou 3 MÚK, 20 mostů na trase, 6 nadjezdů a 10 mostů na větvích křižovatek. Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,8 miliardy Sk bez DPH.

Stavba Dolný Kubín – Oravský Podzámok je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5 a měří 3,226 km. Byla zpracována technická studie. V červenci 2006 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Součástí stavby je MÚK Dolný Kubín-sever a 3 mosty na trase. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,37 miliardy Sk. Realizace je plánována v období leden 2015 až listopad 2017.

Stavba Podbiel - obchvat I. etapa je projektována v kategorii R 22,5/2 a měří 2,8 km. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Náklady na realizaci stavby jsou plánovány na 408 milionu Sk. Realizace stavby je plánována po roce 2009. Původně měla být stavba začata letos, ale nesouhlasné referendum občanů odsunulo realizaci.

Stavba Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová je projektována v kategorii R 22,5 a měří 4,200 km. V červnu 2004 byla zpracována technická studie. V květnu 2007 byla zpracována dokumentace EIA. Součástí stavby je MÚK, 8 mostů na trase a 3 nadjezdy. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,45 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období leden 2011 až leden 2014.

Stavba Nižná - Dlhá nad Oravou je projektována v kategorii R 22,5 a měří 8,600 km. V červnu 2004 byla zpracována technická studie. V květnu 2007 byla zpracována dokumentace EIA. Součástí stavby je MÚK Dlhá nad Oravou, 14 mostů na trase, 5 nadjezdů a tunel Podbiel (515 m). Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,85 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období únor 2011 až únor 2014.

Stavba Tvrdošín - Nižná je projektována v kategorii R 22,5 a měří 5,200 km. V červnu 2004 byla zpracována technická studie. V květnu 2007 byla zpracována dokumentace EIA. Součástí stavby jsou 4 MÚK, 10 mostů na trase, 4 nadjezdy a velká odpočívka Tvrdošín. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,8 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období leden 2011 až leden 2014.

V provozu:

Stavba Horná Štubňa - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/100 a měří 4,321 km. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení. Součástí stavby je dočasné napojení v délce 362 m v kategorii S 9,5/80 a dočasné napojení v délce 180 m v kategorii S 7,5/50, přeložka polních cest délky 156 m, 3 úrovňové křižovatky, 2 mosty na trase (253 m), 3 nadjezdy a železniční most (221 m). Maximální podélný sklon je 2,8 %.
Stavba začíná na úrovňové křižovatce se silnicí I/65 u železniční stanice Horná Štubňa. Trasa pokračuje jako západní obchvat Horné Štubně a končí na provizorním napojení na silnici I/65, kde navazuje stavba Šturec - křižovatka.
Stavbu provedlo sdružení Skanska a Strabag. Realizace proběhla v období prosinec 2008 až listopad 2011. 18. prosince 2008 byla stavba slavnostně zahájena.

Stavba Oravský Podzámok - Horná Lehota je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/80,100 a měří 6,441 km. Bylo vydáno územní rozhodnutí, v současné době probíhá proces vydávání stavební povolení. Na trase je postaveno 9 mostů. Náklady na realizaci stavby jsou plánovány na 1,967 miliardy Sk. Stavbu provedla Skanska-BS. Realizace stavby je plánována v období říjen 2004 až říjen 2007. Stavba byla zprovozněna 26. listopadu 2007.

Stavba Trstená - obchvat je projektována v kategorii R 22,5/2 a měří 7,200 km. V roce 2002 byla zpracována dokumentace EIA. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Součástí stavby je 1 MÚK, 2 úrovňové křižovatky, 10 mostů na trase, nadjezd, 1 na větvi křižovatky a 2 na provizorním napojení.
Stavba začíná na provizorním napojení mezi obcemi Tvdrošín a Trstená. Odtud pokračuje po úpatí kopce Staré Lazy jako jihovýchodní obchvat Trstené. Se silnicí II/520 je plánovaná mimoúrovňová křižovatka. Následuje most přes železniční trať ŽSR. Stavba končí napojením na již hotový úsek Trstená - st. hranice. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,47 miliardy Sk. Stavbu provedlo sdružení Váhostav-SK a Inženierské stavby. Realizace proběhla v období duben 2008 až září 2011 s uvedením do provozu na podzim 2010.

Stavba Trstená - státní hranice Slovensko/Polsko je postavena v kategorii R 11,5 a měří 5,5 km. Stavba slouží jako silnice s neomezeným přístupem.


autor © Lenny 2002–  2014
Poslední změny na stránce 18. srpna 2014