Rychlostní silnice R5

Státní hranice ČR/SR Svrčinovec - dálnice D3

Tato silnice bude součástí mezinárodní silnice E75. Bude spojovat Slovensko s Ostravskou aglomerací. Na české straně se napojuje na silnici I/11.
Silnice bude měřit a bude začínat na křižovatce s dálnicí D3. Je projektována v kategorii R 22,5. Její výstavba je plánovaná až po roce 2010.

Celková délka: 2 km
V provozu: 0 km

Stavba st. hranice - Svrčinovec je projektována v kategorii R 22,5/70 a měří 2,000 km. V únoru 2007 zpracoval Alfa 04 technickou studii. V dubnu 2008 byla zpracováno oznámení EIA, ve kterém byly navrženy 3 varianty:

  • Variant 1 - zelený měří 1,983 km. Součástí stavby je 6 mostů. Trasa začíná na MÚK Svrčinovec s dálnicí D3 a odtud pokračuje podél železniční tratě, končí napojením na stávající silnici I/11 před hraničním přechodem. Celkové náklady jsou plánovány na 1,017 miliardy Sk.
  • Variant 1a - červený měří 1,266 km. Varianta představuje 1. etapu varianty 1, tedy výstavbu polovičního profilu v kategorii C 11,5/70. Součástí stavby je 5 mostů. Celkové náklady jsou plánovány na 516 milionů Sk.
  • Variant 2 - zelený měří 1,132 km. Součástí stavby je 6 mostů. Trasa začíná na MÚK Svrčinovec s dálnicí D3 a odtud pokračuje podél východně od obce Svrčinovec - Zátky, končí napojením na stávající silnici I/11 před hraničním přechodem. Celkové náklady jsou plánovány na 1,367 miliardy Sk.
  • Náklady na stavbu jsou plánovány na 681 milionů Kč. Realizace byla plánována v období leden 2010 až listopad 2011.    autor © Lenny 2002–  2014
    Poslední změny na stránce 18. července 2009