Rychlostní silnice R6

Státní hranice ČR/SR Lysá pod Makytou - Púchov - Beluša - D1

Výstavba rychlostní silnice byla schválena usnesením vlády Slovenské republiky v březnu 1999 v koncepci rozvoje dálniční infrastruktury a znovu potvrzena v usnesení vlády Slovensé republiky č 162 ze dne 21. února 2001 k novému projektu výstavby dálnic a rychlostních silnic.

Rychlostní silnice je projektována v kategorii R 22,5/80. Začínat by měla na křižovatce dálnice D1 Beluša a odtud vést JV obchvatem Púchova dále až k hranicím, kde by se měla napojovat na českou rychlostní silnice R49. Výstavba je plánována až po roce 2010.

20. září byla ve Zlíně podepsána mezivládní dohoda mezi ministry dopravy ČR a SR o propojení rychlostní silnice R49 a slovenské rychlostní silnice R6 na česko-slovenské hranici.
V květnu 2005 byly zpracovány technická studie a studie proveditelnosti R6 Púchov – štátna hranica SR/CR. V září 2006 byla zpracována "Studie proveditelnosti a účelnosti Rychlostní silnice R49/R6 Hulín - Púchov".

Součástí rychlostní silnice bude 5 MÚK, 36 mostů na trase, 10 ostatních mostů, 2 mosty na přivaděči Lednické Rovné a velká odpočívka. Náklady jsou plánovány na 9,562 miliardy Sk bez DPH v cenové úrovni roku 2006. Realizace je plánována v období leden 2014 až listopad 2017.

Celková délka: 23,302 km
V provozu: 6,56 km (poloviční profil)
Ve stavbě: 0 km

V přípravě:

V květnu 2004 byla zpracována dokumentace EIA, ve které je posuzován úsek Púchov - statní hranice. Navrhovaná trasa R6 je v technické studii řešená v čtyřech variantách, jejichž náklady se pohybují od 9 do 14,3 miliardy Sk. Realizace je plánována v období 2008 až 2012.
Část A řeší úsek státní hranice - Dohňany ve dvou variantách:

  • Modrá varianta (km 6,93 - 22,244) měří 15,334 km. Na stavbě jsou plánovány 3 MÚK. Stavba začíná v km 6,93. Následuje MÚK Dohňany se silnicí I/49, která je navržena jako trubkovitá. Křižovatka je situována nad železniční trati. Trasa dále pokračuje po úbočí kopce Kyčera nad železniční tratí ŽSR. V km 13,6 je navržena MÚK Lúky. V km 20,595 je navržena další MÚK Střelenka, která je navržena jako kosodelníková. Stavba končí na hraničním přechodu napojením na českou rychlostní silnici R49. Náklady na stavbu jsou 6,859 miliardy Sk.
  • Oranžová varianta (km 6,10- 23,091) měří 16,991 km. Na stavbě jsou plánovány 3 MÚK a 1 tunel o délce 1510 m. Tunely budou vybudovány v 1. etapě jako dvoupruhové. Razit se budou Novou rakouskou tunelovací metodou. Šířka tunelu je 9,5 m, šířka vozovky je 7,5 m, výška 4,6 m a maximální výška nadloží je 40 m. Plocha výrubu činí 53,9 m2
    Stavba začíná v km 6,1 a následně překračuje mosty přes železniční tratí ŽSR a tok Bielej vody. Následuje MÚK Dohňany se silnicí I/49, která je navržena jako trubkovitá. Křižovatka je situována nad železniční trati. Trasa dále pokračuje po úbočí kopce Kyčera nad železniční tratí ŽSR. Severně od obce Lúky je navržen tunel, za kterým je v km 16,3 je navržena MÚK Lúky, která je navržena jako trubkovitá. V km 20,595 je navržena další MÚK Střelenka, která je navržena jako kosodelníková. Stavba končí na hraničním přechodu napojením na českou rychlostní silnici R49. Náklady na stavbu jsou 8,054 miliardy Sk.

Část B řešení silnice v úseku Dohňany ke křížení s tratí Bratislava - Žilina (vlastní obchvat Púchova) ve čtyřech variantách:

  • Modrá varianta (km 0,00 - 6,93) měří 6,93 km. Na stavbě jsou plánovány 3 MÚK, 2 tunely o délce 250 m, resp. 280 m a mosty o celkové délka mostů je 2427 m. Stavba začíná napojením na dálniční přivaděč v křižovatce Beluša. Trasa pokračuje podél Nosického kanálu a v km 1,82 je plánována MÚK Dolné Kočkovce, která je navržená jako trubkovitá, sloužící k napojení průmyslové zóny. Mostem pokračuje přes Nosický kanál a Váh a směřuje k MÚK Streženica, která je navržená jako trubkovitá, se silnicí II/507. Pokračuje dále dvěmi tunely a v km 6,93 na MÚK Dohňany, která je navržená jako trubkovitá, stavba končí napojením na stávající silnici I/49. Náklady na stavbu jsou 3,573 miliardy Sk.
  • Oranžová varianta (km 0,00 - 6,10) měří 6,05 km. Na stavbě jsou plánovány 3 MÚK, 2 tunely o délce 190 m, resp. 420 m a mosty o celkové délka mostů je 3317 m. Stavba začíná napojením na dálniční přivaděč v křižovatce Beluša. Trasa pokračuje mostem přes Nosický kanál a Váh. Následuje MÚK Lednické Rovne se silnicí II/507, která je navržená jako trubkovitá, sloužící k napojení průmyslové zóny. Dále trasa pokračuje podél silnice II/507. Kolem obce Streženice jsou navrženy dva tunely. Dále trasa silnice mosty kříží trať ŽSR a Bielou vodu. Stavba končí v km 6,05 na MÚK Dohňany, která je navržená jako kosodelníková, napojením na stávající silnici I/49. Náklady na stavbu jsou 3,214 miliardy Sk.
  • Zelená varianta (km 0,00 - 6,10) měří 7,2 km. Na stavbě jsou plánovány 2 MÚK, tunel o délce 2,6 km a mosty o celkové délka mostů je 2990 m. Stavba začíná napojením na dálniční přivaděč v křižovatce Beluša. Trasa pokračuje mostem přes Nosický kanál a Váh. Následuje MÚK Lednické Rovne se silnicí II/507, která je navržená jako deltovitá, sloužící k napojení průmyslové zóny. Trasa pokračuje tunelem pod Štepnickou Skalou. Dále překračuje několik strmých údolí. Stavba končí v km 7,2 napojením na stávající silnici I/49. Náklady na stavbu jsou 6,372 miliardy Sk.
  • Hnědá varianta (km 0,00 - 7,60) měří 7,6 km. Na stavbě jsou plánovány 2 MÚK a mosty o celkové délka mostů je 1564 m. Stavba začíná napojením na dálniční přivaděč v křižovatce Beluša. Trasa pokračuje podél Nosického kanálu k MÚK Dolné Kočkovce, která je navržená jako kosodelníková. V km 3,384 Kříží trať Púchov - Vsetín a následně v km 3,762 překonává řeku Váh mostem o délce 380 m. Následuje most o délce 600 m přes zastavené území a silnice I/49 a II/507. V km 5,665 se napojuje na stávající silnici I/49 v křižovatce Púchov IV. Trasa dále pokračuje přes tok Biela voda. Stavba končí v km 7,6 na MÚK Dohňany, která je navržená jako kosodelníková, napojením na stávající silnici I/49. Část je v délce 4,5 km postavena jako dálniční přivaděč. Náklady na stavbu jsou 1,641 miliardy Sk.

V provozu:

Stavba Púchov - dálniční přivaděč je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/80 a měří 6,56 km. V budoucnu bude tento přivaděč součástí rychlostní silnice R6. Součástí stavby bylo 6 mostů, z toho jeden železniční. V rámci stavby bylo vybudováno 645 800 m3 násypů.
Stavba začíná na MÚK Beluša s dálnicí D1. Odtud vede východním obchvatem Beluše ke křižovatce se silnicí I/49. Mostem přes železniční trať Bratislava - Žilina pokračuje podél břehu řeky Váh. Následuje most přes Váh a za ním křižovatka se silnicí II/507. Most přes Váh je dlouhý 367 m, a tvoří ho příčně dělená segmentová konstrukce z předpjatého betonu o 7 polích s rozpětím 33 až 58 m. Náklady na stavbu byly 700,2 milionů Sk.
Výstavba byla zahájena 1. května 1998. 15. listopadu 2002 byla uvedena 2. část přivaděče křižovatka se silnicí I/61 - závod Matador. 3. část Matador - silnice II/507 byla uvedena do provozu 18. listopadu 2003. 1.  část dálnice D1 - silnice I/61 byla uvedena do provozu 24. července 2004. Stavbu provedl Doprastav.


autor © Lenny 2002–  2019
Poslední změny na stránce 17. ledna 2008