Rychlostní silnice R7

Bratislava - Dunajská Streda - Nové Zámky - Veľký Krtiš - Lučenec

Rychlostní silnice R7 byla vymezena jako tzv. "jižní  tah" v Územním generálu silniční dopravy SR a v Koncepci územního rozvoje Slovenska v roce 2001 a v usnesení vlády SR 523/2003. Rychlostní silnice bude začínat na dálnici D4. V úseku Nové Zámky - Lučenec vede v blízkosti silnice I/75. U Šahy bude křižovat rychlostní silnici R3 a u Lučence bude končit na rychlostní silnici R2. Rychlostní silnice bude v úseku Bratislava - Dunajská Streda součástí mezinárodní silnice E575 Bratislava - Dunajská Streda - Medveďov - Vámosszabadi - Györ.

V první etapě je silnice připravovaná v kategorii R 11,5/100 s výhledem na rozšíření na kategorii R 22,5/100. Investorská příprava byla zahájena v úseku Dunajská Streda - Nové Zámky, kde chybí silnice I. třídy. V roce 1998 bylo na tento úsek vydáno souhlasné stanovisko MŽP SR. V roce 2005 byla zpracována technická študie Dopravoprojektem na koordinaci napojení rychlostní silnice R7 na dálnici D4 na území Bratislavy.

V červnu 2006 byla zpracována technická studie na celou rychlostní silnici. Součástí rychlostní silnice bude 20 křižovatek, 95 mostů na trase, 65 nadjezdů, 2 mosty na větvích křižovatek, velké odpočívky (Neded, Zbrojníky a Veľký Krtíš), malé odpočívky (Macov, Bešeňov a Červený Majer) a SSÚR (Holice, Nové Zámky, Zbrojníky a Veľký Krtíš). Náklady jsou plánovány na 63,587 miliardy Sk bez DPH v cenové úrovni roku 2006. Realizace je plánována v období leden 2013 až listopad 2029.

Celková délka 213,35 km
V přípravě: 42 km
Ve stavbě: 0 km

V přípravě:

Stavba Dunajská Streda - Trstice je projektována v kategorii R 11,5/100 a měří 15,4 km. Bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP SR. V roce 2004 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Součástí stavby jsou 3 MÚK a most přes Malý Dunaj. Stavba začíná na MÚK Kutniky se silnicí I/63. Následuje most přes železniční trať. U obce Ohrady je plánována MÚK. Další MÚK je plánována u obce Horné Mýto. Následuje most přes Malý Dunaj. U Trstic jsou navrženy dvě MÚK Trstice a Kralov Brod se silnici II/561, kde stavba končí. Realizace byla plánována v období 2007 až 2010.

Stavba Trstice - Vlčany je projektována v kategorii R 11,5/100 a měří 8,6 km. Bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP SR. Součástí stavby budou mosty přes Čiernu vodu a železniční trati Šala - Neded a 2 MÚK. Stavba začíná na MÚK Kralov Brod se silnicí II/561 u Trstíc, pokračuje mostem přes Čiernu vodu. Stavba končí na MÚK Vlačany se silnici II/573. Realizace je plánována v období 2011 až 2013.

Stavba Bratislava - Dunajská Lužná je projektována v kategorii R 11,5/100 a měří 7,0 km. Byla zpracována technická studie. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 2 mosty, 4 nadjezdy a 5 mostů mimo dálnici. Stavba začíná na plánovaném okruhu okolo Bratislavy D4. Odtud pokračuje nížinnou k Dunajské Lužné, kde končí. Náklady jsou plánovány na 1,558 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období leden 2013 až prosinec 2015.

autor © Lenny 2002–  2014
Poslední změny na stránce 18. ledna 2008