Tunel Komořany

Tunel Komořany je součástí stavby 513 Jesenice - Lahovice. Jedná se o novostavbu dálničního tunelu dlouhého 1937 metrů o dvou samostatných tubusech. Levá tunelová trouba bude třípruhová s ohledem na stoupání 4 % (stoupací pruh), pravá tunelová trouba při stejném sklonu bude dvoupruhová. Levý tubus je navržen v kategorii T 11,75 a pravý T 9,75. Tunel bude ražen mezi Cholupicemi a Komořany, za tunelem následuje 300 metrový most přes Vltavu. 29. března 2005 byla proražena průzkumná štola.

Vlastní stavbě tunelu předchází ražba průzkumná štoly. Důvodem stavby je zpřesnění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, ověření konkrétních geologických a hydrogeologických poměrů, ověření vhodnosti a účinnosti konstrukčních prvků použitých k zajištění ražených tunelů. Štola bude ražena z obou portálů Komořany a Cholupice v levé tunelové troubě. Je členěna na “přístupovou“ štolu a na štolu “průzkumnou“. Přístupová štola vede pod Komořanskou ulicí ve svahových kvarterních horninách. V místech, kde se trasa štoly dostává do stropu a osy budoucího silničního třípruhového tunelu, je už ve skalních horninách a bude ražena jako průzkumná.


Přístupová štola Průzkumná štola
Délka 174 m Délka 1735 m
Světlá plocha 21,24 m² Světlá plocha 22,54 m²
Plocha výrubu 28,23 m² Plocha výrubu 25,35 m²
Výška 4,7 m Výška 5,5 m

Ražený profil přístupové štoly bude zajišťován důlní výstrojí K21 a hnanými pažnicemi UNION, ostění bude prováděno stříkaným betonem SB 25, o tloušťce 200 mm. Podchod pod silnicí bude zajištěn ochrannou klenbou tryskové injektáže, doplněnou injektovanými mikropilotami.

Průzkumná štola bude ražena za použití trhacích prací, podle zásad NRTM, ostění bude ze stříkaného betonu SB 25 s ocelovými sítěmi, průměrné tloušťky 150 mm.
Součástí štoly jsou i výhybny po cca 200 m. Pro ověření deformací při ražbě silničních tunelů bude vyražen i 30 m úsek, kde štola bude rozšířena na celou šířku kaloty třípruhového tunelu. V tomto úseku budou prováděna potřebná měření.
autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 15. dubna 2005