Tunel Lahovice

Tunel Lahovice je součástí stavby 514 Lahovice - Slivenec. Jedná se o novostavbu dálničního tunelu dlouhého 1659 metrů, resp. 1620 m levý tubus, o dvou samostatných tubusech. Pravá tunelová trouba bude třípruhová (stoupací pruh), levá tunelová trouba při stejném sklonu bude dvoupruhová. Tunel bude ražen mezi Radotínem a Lochkovem, za tunelem následuje 461 metrový most přes Lochkovské údolí. Všechny ražené tunelové objekty budou prováděny Novou rakouskou tunelovací metodou. Kromě vlastních tubusů se jedná i o šest ražených tunelových propojek mezi tubusy - pro zajištění možnosti úniku osob při havárii.

Vlastní stavbě tunelu předchází ražba 1313 m dlouhé průzkumné štoly. Důvodem stavby je zpřesnění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, ověření konkrétních geologických a hydrogeologických poměrů, ověření vhodnosti a účinnosti konstrukčních prvků použitých k zajištění ražených tunelů. Štola bude ražena z obou portálů Lahovice a Lochkov v pravé tunelové troubě. Ražba bude probíhat Novou rakouskou tunelovací metodou. Ražbu prováděl Metrostav a.s. divize 5.
Slavnostní zahájení bylo 15. března 2004. 19. listopadu 2004 byla proražena průzkumná štola. Ražba probíhala z obou portálů. Dovrchně bylo nakonec realizováno celkem 709 m a úpadně 604 metry.

Průzkumná štola

Portál Radotín Portál Lochkov
Délka 711,5 m Délka 601,5 m
Světlá plocha 24,5 m² Světlá plocha 24,5 m²

Součástí štoly jsou i výhybny po cca 150 m o délce 25 m a teoretické ploše výrubu 33,14 m². Pro ověření deformací při ražbě silničních tunelů bude vyražen i 30 m úsek, kde štola bude rozšířena na celou šířku kaloty třípruhového tunelu. V tomto úseku budou prováděna potřebná měření.

Šířka vozovky je 11,5 m, v severním tunelu budou tři jízdní pruhy, dva pruhy šířky 3,5 m a pravý pruh šířky 3,75 m a v jižním tunelu (ve směru stoupání) budou dva jízdní pruhy, levý pruh šířky 3,5 m a pravý pruh šířky 3,75 m, bez nouzového pruhu, s nouzovými zálivy.


autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 20. února 2006