Tunel Panenská

Průzkumná štola
Průzkumná štola

Tunel Panenská je součástí stavby dálnice 0807/II Knínice - státní hranice ČR/SRN. Bude to náš nejdelší dálniční tunel. Po dokončení stavby tohoto úseku dojde k odlehčení stávající silnice, která vede přes hraniční přechod Cínovec, a také k rychlejšímu spojení s Německem.

Tunely jsou navrhovány jako dvoupruhové s tím, že pro každý směr dálnice je vyhrazen jeden tubus s maximální osovou vzdáleností 21 m. Původně mela prává trouba měří 2030 metrů, z toho je raženo 1975 m a levá 2058 metrů, z toho je raženo 1992 m. Obě tunelové trouby budou spojeny 9 propojkami. Hloubené části portálu byly prodlouženy o 30, resp. 90 m. Levá tunelová trouba měří 2167,7 m, z toho je raženo 1992 m a pravá 2115,7 m, z toho raženo 1975 m. Tunely jsou navrženy pro rychlost 80 km/h s příčným uspořádáním pruhů 2x3,5 m, vodícími proužky 2x0,5 m a oboustrannými 1 m širokými chodníky. Výška průjezdního profilu činí 4,5 m. Ražený profil stoupá od 83,4 m² (bez spodní klenby) přes 95,4 m² (mělká spodní klenba) až na 100,7 m² (hluboká spodní klenba). V nouzových zálivech bude ražený profil 121 m². Sklon tunelu je 3,2 %. Nadloží tunelů se pohybuje od 10 m u portálu až do 80 m. Součástí tunelu jsou také 3 nouzové zálivy. Celkový objem výrubu je 419 250 m3. Samozřejmým vybavením tunelu jsou bezpečnostní odstavné pruhy a SOS hlásky. V každém tubusu budou 3 nouzové zálivy. Aby byla garantována co možná největší bezpečnost provozu, jsou tunely napojeny na centrální řídící systém a vybaveny nejmodernějšími technologiemi zajišťujícími osvětlení, větrání a dorozumívání.

Tubusy byly raženy Novou rakouskou tunelovací metodou úpadní ražbou ze severního (Drážďanského) portálu. Ražba probíhala v slabě navětralých až zdravých tektonicky porušených ortorulách (stupeň rozpukání od středně rozpukaných až k drceným). Jako první se vyrazila kalota levé (západní) tunelové trouby.

Součástí stavby je také přibližně 800 metrů dálnice s opěrnými zdmi a kanalizacemi, dálniční mimoúrovňová křižovatka s mostem u Petrovic, přeložky komunikací, vodohospodářské a ekologické objekty, předrcení vytěženého kameniva a také technologie v tunelech, zajišťující jejich bezpečnost.
Investorem celé akce v objemu 4,2 miliardy korun je Ředitelství silnic a dálnic. Stavbu tunelu provádí Metrostav a.s. Divize 5. Stavba byla zahájena 19. září 2003. Tunel byl dokončen v říjnu 2006.

K 24. březnu 2004 bylo vyraženo v levém tubusu 868 metrů v kalotě a v délce 335 bylo dobráno jádro. V pravém tubusu bylo vyraženo 519 m kalotě a 89 m v jádře.

K 12. říjnu 2004 bylo vyraženo ze severního portálu v levém tubusu 1633 metrů v kalotě a v délce 1242 m bylo dobráno jádro, v pravém tubusu bylo vyraženo 1298 m kalotě a 1129 m v jádře. Z jižního portálu je už vyrařeno v levém tubusu 159 m v kalotě a pravém tubusu 150 m v kalotě.

28. listopadu 2004 byl proražen levý tubus.

14. března byl proražen pravý tubus.

Ražba průzkumné štoly je součástí stavby dálnice 0807/IIJ, byla zahájena v září 2001. Plocha výrubu je 23,5 m2 a celková délka je 300 metrů. Štoly byly raženy Novou rakouskou tunelovací metodou.Ražbu prováděl Metrostav. Cena proražení průzkumné štoly, severního a jižního portálu je 89 milionů Kč. Průzkumná štola byla dokončena v říjnu 2002.

Portál průzkumné štoly
Portál průzkumné štoly


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 21. listopadu 2007