Tunely na dálnice D8

Tunel Prackovice je součástí stavby 0805/E Lovosice - Řehlovice. Jedná se o novostavbu dálničního tunelu o dvou samostatných tubusech, který prostupuje masiv hřebene kopce Debus (východní úbočí) ve vrcholové partii Prackovického lomu nad obcí Prackovice a vyúsťuje na opačné straně úbočí nad údolím "Uhelné strouhy".
Tunel je navržen v kategorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednosměrný) o dvou samostatných tubusech s maximální osovou vzdáleností 14 m. Jeho pravá tunelová roura měří 260 m, z toho je raženo 138 m a levá 270 m, z toho je raženo 155,47 m, jižní hloubený úsek 85,8 m, severní 25,0 m. Tunelové trouby jsou navrženy s vnitřním světlým profilem pro dálniční pás v tunelu šířky 9,5 m (0,5 + 3,75 + 3,75 + 0,25 + 1,25) a se dvěma chodníky po stranách šířky 1 m pro průjezdný profil. Základní výška průjezdního průřezu je 4,5 m + 0,7 m rezerva. 9. září 2008 byla slavnostně zahájena ražba tunelu. Tunel razí Subterra.

Vlastní stavbě tunelu předcházela ražba průzkumná štoly (stavba 0805/G průzkumná štola Prackovice). Průzkumná štola byla realizována v pravé opěře levé tunelové trouby v délce 175 m. Důvodem stavby bylo zpřesnění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, ověření konkrétních geologických a hydrogeologických poměrů, ověření vhodnosti a konstrukčních prvků použitých k zajištění ražených tunelů. Přístup je navržen Z Prackovického lomu. class=new> Štola byla realizována v období prosinec 2004 až červen 2005.

Tunel Radejčín je součástí stavby 0805/F Lovosice - Řehlovice. Tunel navazuje na předchozí tunel a most. Dálniční tunel Radejčín podchází plochý Radejčínský hřbet Českého středohoří východně od nádraží Radejčín. Pro každý směr je navržena vlastní tunelová roura.
Tunel je navržen v kategorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednosměrný) o dvou samostatných tubusech s maximální osovou vzdáleností 28 m. Jeho pravá tunelová roura měří 600 m, z toho je raženo 446 m a levá 620 m, z toho je raženo 446, m jižní hloubený úsek 44 m, severní 130,0 m. Tunelové trouby jsou navrženy s vnitřním světlým profilem pro dálniční pás v tunelu šířky 9,5 m (0,5 + 3,75 + 3,75 + 0,25 + 1,25) a se dvěma chodníky po stranách šířky 1 m pro průjezdný profil. Základní výška průjezdního průřezu je 4,5 m + 0,7 m rezerva. Tunel je navržen v kategorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednosměrný).

Tunel Libouchec je součástí stavby 0807/IIF Knínice - státní hranice ČR/SRN. Pro každý směr byla vyražena vlastní tunelová trouba s maximální osovou vzdáleností 21 m. Levá tunelová trouba měří 535 m, z toho je raženo 511 m, pravá 454 m, z toho je raženo 406 m. Na levý tubus ještě navazuje 160 m dlouhá galerie. Tunel byl ražen v Krušných horách.
Tunelové trouby jsou navrženy s vnitřním světlým profilem pro dálniční pás v tunelu šířky T 7,5 m (0,5 + 3,75 + 3,75 + 0,25) a se dvěma chodníky po stranách šířky 1 m pro průjezdný profil. Základní výška průjezdního průřezu je 4,5 m - kategorie tunelu je T 7,5/80 (tunel dvouproudový, jednosměrný). Plocha výrubu tunelu je 83,35 m2, příčný profil pro provoz je 55,78 m2. Podélný sklon je 4,22 - 4,66 %. Celkový objem výrubu je 144 380 m3. 18. února 2005 byly znovu zahájeny práce. Tunel byl uveden do provozu 21. prosince 2007. Definitivní ostění je realizováno z prostého betonu.

Tunel Panenská měří 2030 metrů pravá roura a levá 2058 metrů. Je součást stavby 0807/IIG Kninice - státní hranice. 14. března 2005 byl proražen pravý tubus. Tunel byl uveden do provozu 21. prosince 2007.

autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 22. prosince 2008