Tunel Dolní Újezd

Tunel u Dolního Újezdu

Tunel u Dolní Újezd je součástí rychlostní silnice R35 státní hranice ČR/SRN - Liberec - Olomouc - Lipník n. B. Jedná se o vůbec první dálniční tunel postavený metodou vybudování otevřeného zářezu a zpětným zásypem. Tubus tunelu tvoří dvojitá klenbová konstrukce. Na místě nynějšího tunelu byl nejdřív zbudován otevřený stometrový zářez. Poté byly v Tovačově zhotoveny železobetonové prefabrikované stěny a klenby. Dovezeny na stavbu a smontovány za pomoci těžkého kolového jeřábu. A v poslední fázi zpětně navezená odtěžená zemina, aby se minimalizovaly negativní vlivy na dotčené území biokoridoru. a byl zachován průchod pro zvěř. Stavba tunelu probíhala v letech 1997-98, stála 80 milionů Kč. Hlavním zhotovitelem byly Dopravní Stavby Holding a.s.

autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 20. února 2003