Tunel Valík

Průzkumná štola
Průzkumná štola

Tunel Valík je součástí stavby 0510/IB Černice - Útušice. Byl postaveny na posledním úseku obchvatu Plzně. Po otevření do provozu se tak odlehčilo okolním obcím a městu Plzni, přes které je byla vedena doprava.

Tunel je navržen v kategorii T 11,5. Tunel je složen ze dvou samostatných tubusu, severní tubus měří 390 m, z toho je 330 m ražený a jižní měří 380 m. Hloubené části na rozvadovském portálu jsou dlouhé 30 m a na pražském 20 m. Šířka tunelu je 13,5 m, šířka mezi chodníky je 11,5 m. Vozovka je tvořena dvěma jízdními pruhy (3,75 m) a jedním nouzovým pruhem (3,25 m). Výška průjezdového profilu tubusů bude 4,8 m, případně 5,2 m. Celkový objem výrubu je 116 556 m3.Maximální podélný sklon je 4 %.
Tunel je ražen Novou rakouskou tunelovací metodou od východního (Rozvadovského) portálu s horizontálním členěním. Nejdříve bude vyražena střední část, která po betonáži zajistila střední pilíř společný oběma tubusům. Tunel je tedy vyražen bez horninového mezipilíře. Následně byly raženy obě boční části tunelů a nakonec kaloty obou tunelových trub. Sekundární železobetonové ostění bylo vytvořeno pomocí 10 m dlouhé formy, pojízdné po kolejnicích. Součástí tunelu jsou samostatné příjezdové komunikace pro vozidla integrovaného záchranného systému, centrálně řízený bezpečnostní systém, osvětlení a vzduchotechnika. Náklady na výstavbu tunelu byly na 1,7 miliardy Kč.
20. listopadu 2003 bylo předáno staveniště 0510/IB Černice - Útušice dodavatelským firmám. 1. prosince 2004 byla zahájena výstavba. Byly postaveny portály. Razící práce byly slavnostně zahájeny 7. dubna 2004. 24. července 2004 byl proražen střední tunel. V září 2004 byla zahájena betonáž středního pílíře.Následně v září 2004 byly zahájeny ražby na bočních tunelech. V lednu 2005 byl dokončen střední pilíř. 25. dubna 2005 proběhla slavnostní prorážka tunelu.

V březnu 2002 byla zahájena ražba 438 metrů dlouhé průzkumné geologické štoly, která byla základem pro výstavbu dálničního tunelu. Cílem bylo ověření předpokládaných inženýrsko-geologických poměrů v trase budoucího tunelu, upřesnění vlastností horninového prostředí a hydrogeologického posouzení celého horninového masivu. Ražba byla dokončena 16. října 2002. Ražba stála 35 milionů Kč a prováděl ji Metrostav.

Portál průzkumné štoly
Portál průzkumné štoly


Řez tunelem


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 28. prosince 2007